Archiv aktualit

2018

PF 2019

Příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší v novém roce přeje všem svým uživatelům Oddělení historické bibliografie

Bibliografie časopisu Historická geografie

V časopise Historická geografie roč. 44, č. 2, 2018 vyšla Bibliografie časopisu Historická geografie za léta 1968-2018 (s. 227-356). Bibliografie v rozsahu 1040 záznamů mapuje půl století vydávání časopisu Historická geografie a odráží vývoj a proměny badatelských směrů a témat v předcházejících desetiletích.

Setkání uživatelů knihovnických systémů firmy KP-SYS

Dne 14. listopadu 2018 se v Historickém ústavu AV ČR konalo již tradiční Setkání uživatelů knihovnických systémů firmy KP-SYS, které uspořádalo spolu s touto firmou Oddělení historické bibliografie. Hostem letošního setkání byla PhDr. Jana Papcunová z Ústavu pro jazyk český AV ČR, která představila Bibliografii české lingvistiky. Dále vystoupila Mgr. Alena Součková z Divadelního ústavu, která přítomné seznámila s Virtuální studovnou Divadelního ústavu. Poté Mgr. Věra Hanelová a Ing. Tomáš Krejzek prezentovali Akademickou encyklopedii českých dějin a její začlenění do databáze Bibliografie dějin Českých zemí. Následně zástupci firmy KP-SYS Ing. Petr Štefan, Ing. Jan Pachol a Ing. Tomáš Krejzek shrnuli činnosti a výsledky firmy KP-SYS v roce 2018 a představili novinky systému Verbis a Portaro.

Program


Foto: Jaroslav Novotný a Jiří Mika

21. kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografů

V Krajské knihovně Karola Kmeťka v Nitře se konal ve dnech 7. - 9. října 2018 XXI. ročník Mezinárodního kolokvia slovenských, moravských a českých bibliografů. S příspěvkem "Ringhofferové. Sláva a pád jedné podnikatelské rodiny" vystoupila Václava Horčáková.


Foto: Monika Lobodášová

Bibliografie k dějinám Židů v českých zemích

Dne 27. března 2018 se v brněnské pobočce Historického ústavu AV ČR konalo pracovní setkání k tématu Bibliografie k dějinám Židů v českých zemích. S příspěvkem Dějiny českých a moravských Židů v Bibliografii dějin Českých zemí vystoupila Věra Hanelová.

Program

Zasedání Sdružení knihoven pro bibliografii

Václava Horčáková se zúčastnila 30. zasedání sekce Sdružení knihoven pro bibliografii v Ostravě ve dnech 27. – 28. 3. 2018. Pracovní jednání bylo věnováno postavení bibliografie v českých knihovnách, vyhodnocení kooperačního systému ANL a koncepci národního systému analytické bibliografie. Proběhl metodický workshop a pracovníci Městské knihovny v Praze představili projekt Overeno.knihovny.cz. Součástí kulturního programu byla návštěva Dolních Vítkovic.

Další informace o jednání.

Brožura Bibliografie dějin Českých zemí

V nakladatelství Academia byla vydána propagační brožura Bibliografie dějin Českých zemí.

Ke stažení zde.

14. historickogeografická konference

Dne 24. ledna 2018 se na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze konala 14. historickogeografická konference na téma Hranice jako symbol ambicí i společných zájmů. Markéta Marková zde přednesla příspěvek Hranice ve středověku a jejich specifika.

Program

PF 2018

Příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší v novém roce přeje všem svým uživatelům Oddělení historické bibliografie

Aktuality podle roků

2018
2017
2016
2015
2014
2013