News archive

2013

The report of Václava Horčáková and Kristina Rexová about the conference Historical Bibliography as an Essential Source for Historiography. 5th International Conference on European Historical Bibliographies 2013, which was held in Prague on November 7 – 8, 2013 in Prague.

Journal Čtenář - měsíčník pro knihovny published a detailed report of V. Horčáková and K. Rexová about the conference Historical bibliography – an Essential Source fo Historiography, which was held on November 7.-8, 2013 in Prague.
Horčáková, Václava ; Rexová, Kristina. Historická bibliografie - významný pramen historiografie. Čtenář, 2014, Roč. 66, č. 3, s. 101-103. ISSN 0011-2321.
Available from http://www.library.sk/i2/content.csg.cls?ictx=cav&repo=crepo1&key=12442479315 and http://ctenar.svkkl.cz/

Setkání uživatelů knihovních systémů firmy KP-SYS se konalo 19.listopadu 2013 v Pardubicích. Příspěvky PhDr. Václavy Horčákové a ing. Petra Štefana informovaly uživatele softwaru o projektu Bibliografie dějin českých zemí a vývoji softwaru v roce 2013 se zaměřením na možnosti využití výsledků vývoje dalšími uživateli softwaru Verbis a Portaro.
Více

5. mezinárodní konference Evropských historických bibliografií 2013 "Historická bibliografie - významný pramen pro dějiny historiografie" se konala ve dnech 7.-8. listopadu 2013 ve vile Lanna, V Sadech 1, Praha 6-Bubeneč.
Další informace
Příspěvky

Mezinárodní konference Přesídlování národů - cílevědomý proces řešení politických a hospodářských problémů a mocenských zájmů Evropy 20. století (Příčiny, formy, prostředky a důsledky) se konala v Praze 23.-24. října 2013. PhDr. Václava Horčáková vystoupila na konferenci s referátem "Příčiny, formy a důsledky přesídlování národů v pracích českých (a československých) historiků".
Více

Index of the Czech Historical Review on CD-ROM
Index database of 110 volumes of the Czech Historical Review for years 1895-2012 is available at the Institute of History e-shop

Mezinárodní Kolokvium slovenských, moravských a českých bibliografů se uskutečnilo v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně dne 6.-8. října 2013. PhDr. Václava Horčáková zde v příspěvku „Bibliografie dějin Českých zemí (BDČZ)“ zaměřila na především na představení cílů a dílčích výsledků projektu.
Prezentace

Konference Paměť míst - O vlastivědné práci na Moravě pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně se konala 27. září 2013 v Moravském zemském archivu v Brně. PhDr. Václava Horčáková zde vystoupila s příspěvkem „Bibliografie dějin Českých zemí a vlastivědná periodika Moravy“.
Prezentace 

37. seminář knihovníků muzeí a galerií ČR se konal v Muzeu města Ústí nad Labem 3.-5. září 2013. PhDr. Václava Horčáková vystoupila s příspěvkem „Regionální a vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí“, kde poprvé představila nové webové stránky projektu a databáze v novém prostředí webového katalogu Portaro.
Prezentace

Dne 10. dubna 2013 navštívila Historický ústav AV ČR skupina studentů historie z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. V rámci informačního dne byla studentům představena činnost oddělení historické bibliografie, zejména projekt Bibliografie dějin Českých zemí, který poskytuje online přístup do databáze historických bohemikálních prací od roku 1895.

Konference Die geschichtswissenschaftliche Fachbibliographie der Zukunft – moderne Informationsdienstleistungen für Historiker. V Mnichově se konala ve dnech 8. – 9. dubna 2013 konference Die geschichtswissenschaftliche Fachbibliographie der Zukunft – moderne Informationsdienstleistungen für Historiker. Zúčastnily se jí Mgr. Adéla Jůnová Macková Ph.D., PhDr. Václava Horčáková a PhDr. Kristina Rexová.

Seminář Elektronicky, online, na dosah: Moderní rešeršní služby. Národní technická knihovna v Praze dne 12. března 2013 uspořádala čtvrtý ročník semináře "Elektronicky, online, na dosah: Moderní rešeršní služby".  S příspěvkem „Rešeršní služby Bibliografie dějin Českých zemí v Historickém ústavu AV ČR“ vystoupila Mgr. Věra Hanelová.
Prezentace

News by years

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013