Archiv aktualit

2014

Informační zdroje a praktické dovednosti pro historiky

Filozofická fakulta Univerzita Karlovy v Praze, Ústav českých dějin
Letní semestr, pondělí od 9:10 do 10:40
Vyučující: Mgr. Lenka Procházková

Zájemci si prohloubí své znalosti nabyté v Úvodu do studia historie a v Prosemináři. Naučí se pracovat s některými historickými databázemi (např. biblio.hiu.cas.cz) a počítačovými programy, jež usnadňují historikovu práci. Dále se seznámí se s praktickými zásadami, jak psát studentské práce a vědecké články. Doplní si znalosti týkající se vývoje českého jazyka, které mohou využít při práci s historickými prameny. Pozornost bude věnována formální a grafické úpravě, typografickým zásadám a také otázce pravopisu a stylistiky. Studenti se seznámí i s lexikografickou a ediční prací - zásadami transkripce a transliterace. Závěr kurzu bude věnován mluvenému projevu. Výuka bude probíhat seminární formou, založena bude na práci s konkrétními texty, rozboru video- či audioukázek. Počítá se rovněž s návštěvou hostů z odborných pracovišť.

Setkání uživatelů knihovnických systémů firmy KP-SYS

Věra Hanelová

Oddělení historické bibliografie Historického ústavu Akademie věd ČR a firma KP-SYS, uspořádaly dne 19. listopadu 2014 v kongresovém sále Historického ústavu AV ČR setkání uživatelů knihovnických systémů firmy KP-SYS. Václava Horčáková na setkání představila projekt Bibliografie dějin Českých zemí. Ve svém vystoupení se zaměřila především na stav řešení ve třetím roce jeho trvání. Uživatelům z řad knihovníků odborných, specializovaných i městských knihoven byly představeny možnosti vyhledávání v databázi, která v současnosti obsahuje kolem 350 000 záznamů o literatuře z oboru historie a příbuzných vědních oborů, včetně odkazů na plné texty v digitálních knihovnách a plné texty připojené k jednotlivým záznamům.

Poté zástupci firmy KP-SYS Jan Pachol a Tomáš Krejzek představili novinky v systému Verbis a katalogu Portaro. Velmi diskutovanou otázkou byly možnosti půjčování elektronických knih v knihovnách – v současnosti velmi aktuální problematika, která vyžaduje nová řešení v rámci knihovnických systémů. Po obědě vedoucí knihovny Historického ústavu Ivana Pittnerová provedla účastníky setkání knihovnou Historického ústavu včetně nové moderní studovny a skladů knih. Závěrečná diskuse byla zaměřena především na přípravu katalogizace podle katalogizačních pravidel RDA ve formátu MARC 21, která čeká všechny knihovny na jaře roku 2015.

Středem zájmu účastníků setkání v Historickém ústavu byl knihovnický systém Verbis. Tento program se vyvíjí od roku 2010 a dává do budoucna všem uživatelům včetně odborných a vědeckých pracovišť velké možnosti, jak ukázala i prezentace databáze Bibliografie dějin Českých zemí.Mezinárodní bibliografické kolokvium v Pezinku

Mezinárodní kolokvium slovenských, moravských a českých bibliografů se uskutečnilo v Malokarpatské knihovně v Pezinku ve dnech 5. – 7. 10. 2014. PhDr. Václava Horčáková vystoupila s příspěvkem „Jan Rychlík, historik česko-slovenského stýkání a potýkání ve společném státě. Personální bibliografie jako kronika života a díla“.


Foto © Jiří Mika
Prezentace (PDF)

Spolupráce s Národní knihovnou

Po proškolení bibliografického pracoviště o standardech a tvorbě jmenných autorit, které proběhlo ve dnech 23. - 25. 6. 2014, bylo do Národní knihovny ČR odesláno během měsíce července a srpna 125 návrhů nových jmenných autorit, včetně návrhů oprav. Mezi novými jmennými autoritami, které je možné najít současně v  Bibliografické databázi a nově i v  databázi jmenných autorit Národní knihovny , jsou např. Antiochos III., seleukovský král, ca 242-187 př. Kr. , Albrecht I., římsko-německý král, 1255-1308 , Ferdinand Antonín z Bubna a Litic, 1768-1825 , Marie Černá, 1925- , Kamil Bednář,1914-1965 , Václav Norbert Červenka, 1677-1752 , Helena Kordová, 1917-2011 a řada dalších.

Novinka na našich stránkách

Pro uživatele webových stránek Bibliografie dějin Českých zemí jsme připravili novinku v podobě nové možnosti hledání k dějinám jednotlivých států, které se nacházejí v záznamech bibliografické databáze. Tuto novinku je možné nalézt pod záložkou „Rejstříky“ na hlavní liště. Pod položkou „Dějiny států“ se objeví vlajky států, jejich proklikem se zobrazí záznamy, které obsahují odkaz na tento stát.

Školení o standardech jmenných autorit

Ve dnech 23.-25. 6. 2014 se konalo v Historickém ústavu školení o standardech jmenných autorit a jejich úloze v katalogizačních záznamech. Lektorem byl PhDr. Zdeněk Bartl (Národní knihovna ČR v Praze). Školení se zúčastnili bibliografky, knihovnice, studentky a studenti oboru historie a příbuzných oborů, kteří pracují na projektu Bibliografie dějin českých zemí. Pozvání k účasti na školení přijaly též kolegyně z Knihovny Historického ústavu AV ČR a Knihovny AV ČR. První dva dny se probírala teorie tvorby autorit, třetí den následovala praktická cvičení.

Inforum, 20. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích

Vysoká škola ekonomická v Praze, 27. - 28. května 2014

Během konference se mohli účastníci seznámit s posterem „110 let služby české historické obci. Projekt Bibliografie dějin Českých zemí“, které připravilo Oddělení historické bibliografie Historického ústavu AV ČR. Poster byl vystaven na chodbě před posluchárnou D. Blíže byl posluchačům prezentován Václavou Horčákovou a Věrou Hanelovou v rámci posterové sekce, která proběhla v odpoledních hodinách ve Vencovského aule v úterý 27. května. Diskuse u vystaveného posteru následně proběhly dopoledne ve středu 28. května.
PowerPointová prezentace

26. zasedání sekce SDRUK pro bibliografii

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, 28.29. 4. 2014
Oddělení historické bibliografie Historického ústavu AV ČR zastupovala na pracovním jednání Václava Horčáková. Důležitým bodem jednání byl kooperační systém článkové bibliografie (ANL ), na kterém se budou od roku 2014 podílet též bibliografky Historického ústavu excerpcí vybraných periodik a předáváním bibliografických záznamů do Souborného katalogu ČR v Národní knihovně.

Aktuality podle roků

2018
2017
2016
2015
2014
2013