Archiv aktualit

2015

Nárůst počtu návštěvníků naší databáze

Na porovnání počtu návštěvníků databáze Bibliografie dějin Českých zemí za měsíce listopad 2014 a 2015 je možné sledovat jeho zvýšení o ca 20%. Náš bibliografický tým je potěšen tím, že se tento nárůst týká z velké části i návštěvníků ze zahraničí (Evropa, USA), jak je patrno ze srovnávací tabulky.

Příloha 1 Příloha 2

PF 2016

Příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší v novém roce přeje všem svým uživatelům Oddělení historické bibliografie

Setkání uživatelů knihovnických systémů firmy KP-SYS

Oddělení historické bibliografie Historického ústavu Akademie věd ČR a firma KP-SYS uspořádaly dne 23. listopadu 2015 v kongresovém sále Historického ústavu AV ČR setkání uživatelů knihovnických systémů firmy KP-SYS. Zahraniční host Alžbeta Sedliaková z Historického ústavu Slovenské akademie věd na setkání představila Bibliografii dějin Slovenska. Ve svém vystoupení se zaměřila na historii slovenské bibliografie, vzájemnou česko-slovenskou spolupráci a především převod více než 80 000 záznamů Bibliografie dějin Slovenska do mezinárodního formátu MARC 21. V následujícím příspěvku Lenka Procházková představila geografický rejstřík Bibliografie dějin Českých zemí a jeho novinky. Jednalo se o vkládání GPS souřadnic a odkazů na Wikipedii. Poté zástupci firmy KP-SYS Petr Štefan, Jan Pachol a Tomáš Krejzek představili novinky systému Verbis a Portaro. Jednalo se hlavně o souborný katalog a digitální knihovnu. Po obědě vedoucí knihovny Historického ústavu Ivana Pittnerová pozvala účastníky do studovny na výstavu vzácných tisků z fondu Historického ústavu a představila novinky nakladatelství Historický ústav. Závěrečná diskuse byla zaměřena především na přípravu nové verze Verbis 1.2 a stav propojení na Centrální portál knihoven, moduly QAI, NCIP. Výhled vývoje na rok 2016 pak zakončil pracovní setkání uživatelů knihovnických systému firmy KP-SYS.
Program
Prezentace Alžbety Sedliakové
Prezentace Lenky Procházkové


Foto: Jaroslav Novotný

Konference Násilné migrační procesy v českých zemích ve 20. století

Ve dnech 4. - 6. listopadu 2015 se v Týnci nad Sázavou konala konference Násilné migrační procesy v českých zemích ve 20. století. Na konferenci připravila příspěvek s názvem Česká (a československá) historiografie v období 1945 až 2014 k příčinám a důsledkům násilných migrací v letech existence československé státnosti Václava Horčáková, přednesla jej Věra Hanelová.
Program konference
Prezentace

Foto: Věra Hanelová

Seminář o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních vědách (WDH 2015)

Dne 24. září 2015 se v budově Matematicko-fyzikální fakulty University Karlovy v Praze konal Seminář o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních vědách. V dopoledním programu proběhly přednášky členů vedení evropských infrastruktur v oblasti společenských a humanitních věd, poté následovalo představení dvou českých výzkumných infrastruktur z této oblasti. Po obědě proběhla v prostorách 1. patra prezentace posterů výzkumných infrastruktur, mezi kterými byl představen i projekt Bibliografie dějin Českých zemí. K semináři byl též připraven Sborník, ve kterém jsou blíže představeny výzkumné infrastruktury.
Poster

Sborník z konference Historical Bibliography as an Essential Source for Historiography

V britském nakladatelství Cambridge Scholars Publishing byl vydán sborník příspěvků z konference Historical Bibliography as an Essential Source for Historiography. Fifth International Conference of the European Historical Bibliographies, uspořádané bibliografickým oddělením ve dnech 7. – 8. 11. 2013.
Více

Konference Elektronické služby knihoven III

Ve dnech 12.-13. 5. 2015 se konala v Krajské knihově Františka Bartoše ve Zlíně celostátní knihovnická konference Elektronické služby knihoven III. Václava Horčáková na konferenci vystoupila s příspěvkem „Databáze Bibliografie dějin Českých zemí jako cesta k plným textům v domácích i zahraničních knihovnách“.
Informace o konferenci s prezentací

Seminář Elektronické informační zdroje

Ve dnech 2. – 3. dubna 2015 se konal v Ústavu pro českou literaturu AV ČR seminář Elektronické informační zdroje Akademie věd ČR o společnosti a kultuře. Václava Horčáková představila na semináři průběh řešení a dílčí výsledky projektu Bibliografie dějin Českých zemí.
Program semináře

27. zasedání sekce SDRUK ČR pro bibliografii

Ve dnech 13. – 14. dubna proběhlo v Krajské knihovně v Karlových Varech 27. zasedání sekce Sdružení knihoven ČR pro bibliografii. Bibliografii dějin českých zemí na jednání zastupovala Václava Horčáková. Pracovní jednání bylo zaměřeno především na další vývoj kooperace v oblasti zpracování článkové bibliografie (báze ANL).
Pozvánka

Aktuality podle roků

2018
2017
2016
2015
2014
2013