Archiv aktualit

2016

PF 2017

Příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší v novém roce přeje všem svým uživatelům Oddělení historické bibliografie

Konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě

Dne 30. 11. a 1. 12. 2016 se v konferenčním sále Národního archivu v Praze uskutečnila 17. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě. S příspěvkem Souborný katalog Bibliografie české a slovenské historiografie - jeden z výsledků projektu Bibliografie dějin Českých zemí vystoupila Václava Horčáková a Petr Štefan.

Návštěva studentů Pedagogické fakulty UK v Historickém ústavu AV ČR

Dne 21. 11. 2016 navštívili Historický ústav studenti druhého ročníku bakalářského studia oboru dějepis Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Vedoucí oddělení historické bibliografie Václava Horčáková seznámila studenty s knihovnou Historického ústavu a s možnostmi vyhledávání v databázi Bibliografie dějin Českých zemí a v Souborném katalogu české a slovenské historiografie.

Setkání uživatelů knihovnických systému firmy KP-SYS

Oddělení historické bibliografie Historického ústavu Akademie věd ČR a firma KP-SYS uspořádaly dne 16. listopadu 2016 v kongresovém sále Historického ústavu AV ČR setkání uživatelů knihovnických systémů firmy KP-SYS. Hostem letošního setkání byla Mgr. Eva Uzlová, vedoucí knihovny Národního archivu, která ve svém příspěvku „Knihovna Národního archivu“ představila knihovnu a její fondy. Poté PhDr. Václava Horčáková a Ing. Petr Štefan prezentovali Souborný katalog Bibliografie české a slovenské historiografie, který zpřístupňuje databáze Bibliografie dějin Českých zemí, Bibliografie dějin Slovenska a Bibliografie českého archivnictví a umožňuje jejich společné prohledávání. Dalším hostem setkání byla Mgr. et Mgr. Zuzana Teplíková ze společnosti Citace.com, která přítomné seznámila s citacemi a jejich využitím v knihovnických systémech. Následně zástupci firmy KP-SYS Ing. Petr Štefan, Ing. Jan Pachol a Ing. Tomáš Krejzek představili novinky systému Verbis a Portaro, především v katalogizaci a ve výpůjčním modulu. V odpolední části programu prezentoval Ing. Jan Kaňka projekt Knihovny.cz. Poté následovala diskuze uživatelů a pracovní setkání následně zakončil výhled vývoje na rok 2017.

Program


Den otevřených dveří

Dne 8. 11. 2016 se v Historickém ústavu AV ČR konal den otevřených dveří. V dopolední přednášce s tématem Hledání v databázích historické bibliografie aneb Co všechno „nevygooglujete“ vystoupila Mgr. Věra Hanelová.


Foto: Dana Vondrášková

Seminář českých oborových bibliografií

Dne 19. října 2016 se v Ústavu pro českou literaturu AV ČR v Praze konal Seminář českých oborových bibliografií. S příspěvkem „Bibliografie dějin Českých zemí“ zde vystoupila Václava Horčáková.

Další informace
Prezentace

Medaile Zdeňka Václava Tobolky

PhDr. Václava Horčáková, vedoucí Oddělení historické bibliografie Historického ústavu AV ČR, obdržela za významný přínos českému knihovnictví medaili Zdeňka Václava Tobolky (předána 6. 9. 2016 v Olomouci). Srdečně gratulujeme.

Středoevropská konference historických geografů

Ve dnech 31. srpna – 2. září 2016 se na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze konala Středoevropská konference historických geografů (Central European Conference of Historical Geographers). Se svým příspěvkem Circumitio ve středověké střední Evropě (Circumitio in Medieval Central Europe) zde vystoupila Markéta Marková.

Konference Parlamentní volby 1946

Václava Horčáková prezentovala projekt BDČZ na konferenci Parlamentní volby 1946 a Československo (souvislosti, prognózy, fakta, následky) v Brně 31. 5. – 1. 6. 2016 s příspěvkem Československé parlamentní volby 1946 v české, slovenské a evropské historiografii.

Prezentace
Program

Návštěva studentů Filozofické fakulty UK v Historickém ústavu AV ČR

Dne 21. dubna 2016 navštívila Historický ústav AV ČR skupina studentů historie z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Ve studovně je uvítal zástupce ředitelky HÚ doc. Martin Holý. Přiblížil jim roli ústavu v síti veřejných výzkumných institucí v České republice, jeho strukturu i činnost. Dále je informoval o knižním fondu (více než 250 000 jednotek) a představil jim některé cenné exempláře. Zároveň referoval také o pozůstalosti Augusta Sedláčka i mapové sbírce HÚ. V další části byla studentům dr. Václavou Horčákovou prezentována činnost oddělení historické bibliografie a především pak její databáze, respektive portál poskytující údaje o historických bohemikálních prací od roku 1895. (Text: Martin Holý, Foto: Jaroslav Novotný)

28. zasedání sekce SDRUK pro bibliografii

Historický ústav AV ČR, Sdružení knihoven ČR a Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové pořádaly ve dnech 5. a 6. dubna 2016 v kongresovém sále Historického ústavu AV ČR 28. zasedání sekce Sdružení knihoven ČR (SDRUK) pro bibliografii.

Program

Aktuality podle roků

2018
2017
2016
2015
2014
2013