Státní bezpečnost v letech 1945-1953

Jiřina Dvořáková

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Parts list / Reviewed document / AEČD
All parts
Contents
OBSAH Předmluva 9 Úvodem 10 Vymezení některých základních pojmů____ 13 1. Výchozí situace v roce 1945 ____ _____________ _ 16 2. Budování SNB 18 Komise pro vnitřní národní bezpečnost Pohotovostní pluk 1 NB ________________Osvětová služba v SNB_ ___________________________ 3. Polit[cké zpravodajství a státně bezpečnostní služba v letech 1945-1947 25 4. Zemský odbor bezpečnosti (ZOB) 26 ZOB II - organizace Oblastní zpravodajské odbočky a oblastní zpravodajské pobočky Přehledy OZO a číselné označení pracovníků Reorganizace ZOB II v dubnu 1947 Zákon o národní bezpečnosti č. 149/1947 Sb. Sloučení zpravodajství a státně bezpečnostní služby koncem roku 1947 __________________Poměry na ZOB II Praha______________________________________________ 5. Státně bezpečnostní služba 39 Budování státně bezpečnostní služby Zemské úřadovny StB Oddělení F při Oblastní úřadovně StB Praha Zpravodajské referáty Z a regionální rezidenti (RR) Vznik Ústředny Státní bezpečnosti při ministerstvu vnitra __________________Přehledy oblastních a okresních úřadoven StB________________________ 6. Odbor pro politické zpravodajství - odbor Z ministerstva vnitra 51 Zřízení, organizace, vývoj a zaměření činnosti Prozatímní organizační řád státně bezpečnostní služby z r. 1946 Zahraniční zpravodajství - skupina Z-B Činnost odboru pro politické zpravodajství v letech 1945-1946 Komise pro stíhání válečných zločinců 7. VII. odbor ministerstva vnitra 66 Organizace Rozdělení práce v odboru VII. MV Reorganizace politického zpravodajství v dubnu 1947 Evidence odboru pro politické zpravodajství MV Zpravodajský archiv odboru pro politické zpravodajství MV Zpravodajská knihovna odboru pro politické zpravodajství MV Nový návrh reorganizace Bezpečnosti z konce roku 1947 8. Skupina bezpečnostní ministerstva vnitra 92 Rozložení politických sil v MV __________________Početní stavy bezpečnostních složek koncem roku 1947________________ 9. III. odbor - „Bezpečnost" ministerstva vnitra 95 Skupina III/A Instruktážní oddíl, skupina regionálních rezidentů Operativní technika Skupina HI/B a III/C Ústředna Státní bezpečnosti při ministerstvu vnitra Nový prozatímní organizační řád státně bezpečnostní služby z ledna 1948 Vznik agenturní centrály Agenturní centrála v ústředí KSČ Přípravy KSČ к útoku proti nekomunistickým stranám na podzim 1947 Únor 1948 Situace ve Státní bezpečnosti po únoru 1948 Počty příslušníků SNB v roce 1948 Zákon na ochranu republiky č. 231/1948 Sb. a zákon č. 247/1948 Sb. o táborech nucené práce Náchodská komise 10. Skupina I - - „Bezpečnost" ministerstva vnitra 'll4 Odbor BA - Velitelství Státní bezpečnosti Prezidium pro bezpečnost Skupina BAa - vnitřní státní bezpečnost Samostatné sektory odboru BA Agenturní centrála - součást BAaS Přehled o stavu spolupracovníků skupiny BAa a jednotlivých KV StB za červenec 1949 Typy agenturních spolupracovníků Sektor BAb - zahraniční zpravodajství Sektor BAo - ochrana ústavních činitelů Tábory nucené práce Odbor BC - Velitelství Národní bezpečnosti Změny v organizaci skupiny BAa v roce 1949 Krajské zřízení a nový zákon o národní bezpečnosti č. 286/1948 Sb. Organizace a působnost KV StB a podřízených složek Krycí názvy jednotlivých útvarů Přehled velitelů KV StB, později KS StB od ledna 1949 do 31. 12. 1953 Politická činnost KSČ v Bezpečnosti a kádrová politika Prověřování činnosti v odboru BA v roce 1949 Sovětští poradci Hledání nepřátel ve vlastních řadách Sektor Ha (BAa-IIa) Působení Karla Švába ve Státní bezpečnosti od října 1949 Vymezení kompetencí velitelů ve skupině BAa 11. Situace na Slovensku ISQ Zpravodajství a státně bezpečnostní služba Organizační vývoj slovenského zpravodajského odboru Zrušení odboru BA Pověřenectva vnitra v roce 1950 a podřízení _________________všech bezpečnostních složek ministerstvu národní bezpečnosti______ 12. Vznik ministerstva národní bezpečnosti 161 Vymezení působnosti MNB a MV Budování organizační struktury MNBOrganizační součásti MNB Užívání označení Státní bezpečnost v období existence MNB 13. Výměna funkcionářů MNB v roce 1951_____________________________________________ 14. Ministerstvo národní bezpečnosti v roce 1952 Organizační změny Sekretariát MNB Oddělení pro zahraniční styky - oddělení „S“ Kontrolní oddělení MNB __________________Sekretariát ministra NB a sekretariáty náměstků ministra NB_______ 15. Velitelství Státní bezpečnosti (říjen 1950 až červen 1952) Organizace a personální obsazení koncem roku 1950 Změny ve vedení a v organizaci Velitelství StB v roce 1951 Početní stavy jednotlivých sektorů V StB Organizace a personální obsazení v roce 1951 Organizace krajských velitelství StB a velitelství oddílů StB v roce 1951 Zpráva o situaci na Velitelství StB před a po vytvoření MNB _____________ Početní stavy StB к 1. 1. 1952________________________________________ 16. Hlavní správa Státní bezpečnosti (červen 1952 až září 1953) Organizace, včetně personálního obsazení náčelnických míst __________________a jejich zástupců_________________________________________________ 17. Správa zahraničně politické rozvědky __________________Organizační vývoj a personální obsazení___________________________ 18. Hlavní správa Vojenské kontrarozvědky Organizační vývoj a personální obsazení (HS OBZ, HIS, VVZS) Zaměření činnosti vojenského zpravodajství v letech 1951-1952 __________________Početní stavy v roce 1951 a 1953__________________________________ 19. Hlavní správa Veřejné bezpečnosti 20. Hlavní správa Pohraniční a Vnitřní stráže MNB Organizační vývoj Zpravodajská činnost Agenturní spolupracovníci PS __________________Činnost orgánů preventivní služby (OPS)___________________________ 21. Vnitřní stráž MNB ______ ___________Organizační vývoj_________________________________________________ 22. Správa ochrany prezidenta republiky a Správa ochrany vládních činitelů MNB Organizační vývoj a personální obsazení Početní stavy __________________Vznik Hlavní správy ochrany MNB___________________________________ 23. Správa národní bezpečnosti Jáchymov Útvar SNB Jeřáb v Jáchymově Velitelství oblasti Jizera Organizace Správy NB Jáchymov Odbor StB a odbor VB Správy NB Jáchymov Vězeňský odbor SNB Jáchymov __________________Strážní útvar Jáchymov____________________________________________ 168 171 177 197 205 208 211 212 217 218 22324. Odbor vězeňský MNB 228 _________________Organizační vývoj a personální obsazení__________________________ 25. Organizační a mobilizační odbor MNB 232 _________________Organizace_______________________________________________________ 26. Kádrová správa MNB 233 _________________Informace o stavu a zaměření činnosti jednotlivých odborů________ 27. Spojovací odbor MNB 234 _________________Organizační vývoj________________________________________________ 28. Velitelství Lidových milicí 236 _________________Organizační vývoj________________________________________________ 29. Technický ústav MNB 237 _________________Organizace_______________________________________________________ 30. Odbor archivní a studijní MNB 238 Organizační vývoj Pracovní metody _________________Předávání písemností_____________________________________________ 31. Odbor evidenční E MNB 241 Organizační vývoj a personální obsazení Přehled evidencí a směrnice pro jejich vedení Nové označení agenturních spolupracovníků Evidence spolupracovníků StB Odbor operativní evidence E MNB _________________Archiv operativní evidence odboru E MNB___________________________ 32. Vízový a pasový odbor P MNB 249 _________________Organizace________________________________________________________ 33. Hospodářská správa MNB 250 Organizace _________________Informace o stavu zbraní__________________________________________ 34. Změny v roce 1953 251 Sloučení MNB a MV Nová organizační struktura MV Početní stavy MV a organizačních součástí к 15. 11. 1953 _________________Početní stavy Státní bezpečnosti__________________________________ 35. Vymezení konkrétních pracovních úseků, které tvořily Státní bezpečnost___ 253 36. Závěrem____________________________________________________________________ 254 37. Seznam příloh________________________________________________________ 258 38. Přílohy ____ ______ _......_ _ _ ..... ..... _ _ 261 39. Archivní prameny_____________________________________________________ 356 40. Další prameny a literatura 357 41. Seznam zkratek 360 42. Jmenný rejstřík 363 43. Ediční poznámka 380 44. Resumé____________________________________________________________________ 381 45. Publikace vydané ÚDV 382
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpm01123858
3 CZ-PrHAC
5 20200227215434.9
7 ta
8 080304s2007----xr h|||f||||||001|0|cze||
20 ## $a 978-80-86621-30-2 $z 978-80-86621-27-2 : $c neprodejné $q (v knize neuvedeno : ; $q brož.)
40 ## $a ABA001 $b cze $e rda
41 0# $a cze
43 ## $a e-cs---
44 ## $a xr
45 ## $a x4x5
72 #7 $a 351 $x Úkoly veřejné správy, správní opatření, legislativa $2 Konspekt $9 15
80 ## $a 355.40+351.746.1 $2 MRF
80 ## $a 005.72 $2 MRF
80 ## $a (437) $2 MRF
80 ## $a (048.8) $2 MRF
100 1# $a Dvořáková, Jiřina $7 pna2008424925 $4 aut $e Autor
245 10 $a Státní bezpečnost v letech 1945-1953 : $b (organizační vývoj zpravodajských a státně bezpečnostních složek) / $c Jiřina Dvořáková
250 ## $a Vyd. 1.
264 #1 $a Praha : $b Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, $c 2007
300 ## $a 383 s. : $b faksim. ; $c 30 cm + $e zvláštní soubor příl. (29 volných dvoul.)
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
490 1# $a Sešity Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu ; $v č. 16
500 ## $a 3000 výt.
504 ## $a Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
590 $a VH; HI09
610 17 $a Československo. $b Státní bezpečnost $7 kn20020322223 $2 czenas
648 #4 $a 1945-1953
653 0# $a Státní bezpečnost
653 0# $a služby tajné
655 #7 $a monografie
659 $a ygba $x Československo 1945-1948
659 $a ygbb $x Československo 1948-1969
659 $a nnf $x perzekuce, politická emigrace
830 #0 $a Sešity (Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu PČR)
901 $a ISBN 978-80-86621-27-2 $f 1. vyd. $g ISBN neplatné - duplicitní; platné ISBN náleží publikaci: TOMEK, Prokop: Objekt ALFA $g Správné ISBN v publikaci není uvedeno $o 20080513
910 ## $a ABB115
990 $a 6
990 $a 1
991 $a 07.05
992 $a E 11402
998 $a n
998 $b a
998 $c m
1001 $a BIB123858
1773 $9 2007.
1964 $a ygannf
1964 $a nnfygba
1964 $a ygbbnnf
1964 $a nnfygbb
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Předchozí verze
  • {{revision.date | jpDate:'d.M.yyyy HH:mm'}}
    Aplikovat
    {{revision.content}}