Systematika

Tematická část

Dějiny vědy, umění, kultury a techniky
dějepisectví, historické vědy, historici
pomocné vědy historické a ostatní příbuzné obory
sociologie, psychologie, sociologové, psychologové
filozofie, filozofové
ekonomie, ekonomové
právní vědy, politologie, právníci, politologové
dějiny ideí, ideologie
dějiny umění, mecenát
architektura, architekti
malířství, malíři
sochařství, sochaři, řezbářství
umělecká řemesla, hmotná kultura
hudba, tanec, hudební nástroje
divadlo, film, fotografie
dějiny literatury, jazyka a knihy
literatura, spisovatelé
jazyk, písmo
dějiny knihy
vědy o etnických oblastech
dějiiny slavistiky
dějiny věd o neslovanských oblastech
školství, pedagogika, učitelé, péče o mládež
sdělovací prostředky, reklama, veřejné mínění
novinářství, tisk
televize, rozhlas
nová informační média
dějiny přírodních věd
matematika, kybernetika
fyzikální vědy
chemické vědy, alchymie
vědy o neživé přírodě, přírodní prostředí
vědy o živé přírodě
dějiny zdravotnictví, lékaři
lékařství, lázně, nemocnice, špitály
lékárenství
zdravotnická technika
choroby, epidemie
veterinární lékařství
dějiny techniky
strojírenství
elektro, sdělovací a výpočetní technika
energetická zařízení
stavební technika
báňská a hutní technika
dopravní technika
letecká technika, kosmonautika
hodiny a orloje
dějiny tělovýchovy a trampingu
jednotlivé sporty
sportovní spolky, kluby
dějiny her, zábav a zvyků
oděv, strava

Všeobecná část

Organizace historické práce
Příbuzné vědní obory
regionální a vlastivědná práce
dějiny regionální a vlastivědné práce, jednotlivci
organizace vlastivědné práce
kronikářství v regionech
pověsti, báje, pohádky
regionální a vlastivědná práce v zahraničí
historická geografie, kartografie a topografie
dějiny historické geografie a kartografie, jednotlivci
historická geografie
dějiny historické geografie, jednotlivci
historická kartografie, atlasy
dějiny historické kartografie, jednotlivci
zahraniční historická geografie a kartografie
cestopisy, cestovatelé
historická onomastika a toponomastika
dějiny historické onomastiky a toponomastiky, jednotlivci
historická onomastika
dějiny historické onomastiky, jednotlivci
historická toponomastika
dějiny historické toponomastiky, jednotlivci
zahraniční historická onomastika a toponomastika
historická demografie a statistika
dějiny historické demografie a statistiky, jednotlivci
historická demografie
dějiny historické demografie, jednotlivci
historická statistika
dějiny historické statistiky, jednotlivci
zahraniční historická demografie a statistika
národopis, folkloristika a etnologie
dějiny národopisu
regiony a etnické skupiny, skanzeny
národopis, jednotlivci
zahraniční národopis
archeologie
dějiny archeologie
archeologická metodologie a organizace, experimentální archeologie
letecká archeologie
archeologické výzkumy, archeologie v muzeích a archivech
antropologie
archeozoologie
archeobotanika
dendrochronologie
geoarcheologie, archeogeofyzika
montánní archeologie
chemie v archeologii
speleoarcheologie, podmořská archeologie atd.
archeologie, jednotlivci
rukopisy a staré tisky
rukopisy
prvotisky
staré tisky

Chronologická část - dějiny Českých zemí (Slovenska)

Ovládání