Fukala, Radek, 1963-

Fukala, Radek, 1963-

Documents for download
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 jn20000400740
3 CZ-PrHAC
5 20181002132652.1
8 000425|n|acnnnaabn n a|a
40 ## $a ABA001 $b cze $d ABA001
100 1# $a Fukala, Radek, $d 1963- $7 jn20000400740
670 $a Lexikon současných českých historiků, Ostrava 2012 $a webové stránky Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
678 0# $a Narozen 20.3.1963 v Karviné. Dr., Mgr., pedagog, odborný asistent na katedře historie FF Ostravské univerzity, muzejní pracovník, historické práce.
906 $a im20000101
906 $a op20000101 $b jazi $c Biografická poznámka - nově
907 $a Narozen 20.3. 1963, Karviná-Ráj; prof. PhDr. Mgr. Ph.D. (Dr.); historik; Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně; badatelské zaměření: proměny stavovské společnosti v předbělohorském a pobělohorském období v zemích Koruny české, slezská knížata a mocenské elity v pozdním středověku a raném novověku, knížecí dynastie polských Piastovců, dynastie braniborských Hohenzollernů a potomků krále Jiřího z Poděbrad, regionální a evropská historiografie, vývoj polsko-litevské unie a její zahraniční politika, dějiny třicetileté války, militární aspekty raně novověkých konfliktů;
909 $a CZ
950 0 $a definitivní
997 $a VH
Processing history
Permanent link