Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004. 1. díl. Období 1861-1938

[Aut.]: Malíř, Jiří - Marek, Pavel a kol.

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Parts list / Reviewed document / AEČD
All parts
Contents
6 Politické strany Obsah Úvodem {Jiří Malíř - Pavel Marek) .............................. 11 I. díl 1861-1938 POLITICKÉ STRANY V LETECH 1861-1918 1. Jiří Malíř: Systém politických stran v českých zemích do roku 1918 ............................................... 17 2. Jiří Georgiev: Strana konzervativního velkostatku........... 59 3. Luboš Velek: Strana ústavověrného velkostatku............... 87 4. Pavel Cibulka: Národní strana............................... 109 5. Jiří Malíř: Národní strana svobodomyslná v Cechách a Lidová strana (pokroková) na Moravě....................... 139 6. Jiří Malíř: Moravská strana lidová............................201 7. Jiří Kořalka: Českoslovanská sociálně demokratická strana dělnická......................................................213 8. Pavel Marek: Český anarchismus................................241 9. Pavel Marek: Český politický katolicismus a katolické strany..255 \Q. Martin Kučera: Pokxdkän......................................313 II. Jiří Malíř: Pokrokové hnutí na Moravě........................341 \2. Martin Kučera: KezWsiéb......................................373 13. Josef Hama: Česká strana národně sociální....................395 \A. Jaroslav Rokoský: KgxkxmsXxmei...............................413 15. Pavel Marek: Politické strany českého živnostnictva..........443 16. Jaroslav Šebek: Německé politické strany ....................467 17. Dan Gawrecki: Polské politické strany........................495 18. Milan Podrimavský: Slovenská národná strana..................511 POLITICKÉ STRANY V LETECH 1918-1938 19. Josef Hama: Stranickopolitický systém v Československu vletech 1918-1938 ........................................... 535 20. Josef Hama: Republikánská strana ............................553 21. Zdeněk Sládek: Československá národní demokracie.............593 22. Tomáš Dvořák: Národní strana práce (1925-1930).............. 617 23. Jaromír Pavlíček: Český fašismus.............................629 24. Miloš Trapl: Československá strana lidová....................655 Obsah 7 25. Jan Kuklík: Československá sociálně demokratická strana dělnická.........................^................................683 26. Pavel Marek: Komunistická strana Československa..................711 27. Pave/MzreÄ:.-Čeští anarchokomunisté ..............................747 28. Josef Harna: Český národní socialismus............................763 29. Libor Vykoupil: Národní liga......................................781 30. Pavel Marek: Československá živnostensko-obchodnická strana středostavovská...................................................793 31. Jaras/ava Poga/ová: Slovenská národná strana......................821 32. Alena Bartlová: Hlinková slovenská ľudová strana .................833 33. yaros/av&beÄ:.-Politické strany německé menšiny ..................861 34. Pavel Marek: Sudetoněmecká strana.................................893 35. Ondrej Pass: Politické strany karpatských Nemcov..................913 36. Pavel Marek: Politické strany maďarské menšiny ...................925 37. Dan Gawrecki: Politické strany polské menšiny ....................943 38. Markéta Němcová: Strany rusínské menšiny..........................957 39. Marie Crhová: Politické strany a politika židovské menšiny........965 Rejstřík politických stran a hnutí (I. díl)..........................987 Jmenný rejstřík (I. díl).............................................999 II. díl 1938-2004 POLITICKÉ STRANY V LETECH 1938-1945 40. ??? ??/???: Stranický systém druhé republiky................ 1037 41. /??? ???:: Strana národní jednoty........................... 1057 42. Jan Kuklík: Národní strana práce (1938-1939)................ 1073 43. Pavel Večeřa: Národní souručenství.......................... 1091 44. Miroslav Mareš - Marek Suchánek: České a moravské fašistické strany a obdobná seskupení v letech protektorátu............. 1105 POLITICKÉ STRANY V LETECH 1945-1948 45. Jiří Kocian: Politický systém v letech 1945-1948 ............ 1125 46. J/rc/Perrces.-Komunistická strana Československa............ 1131 47. Jiří Kocian: Československá strana národně socialistická.... 1143 48. Pavla Vošahlíková: Československá sociální demokracie ...... 1165 49. Miloš Trapl: Československá strana lidová .................. 1175 50. Michal Barnovský: Politické strany na Slovensku ............ 1189 8 Politické strany POLITICKÉ STRANY V LETECH 1948-1989 51. Jiří Kocian: Politický systém v letech 1948-1989 ............. 1225 52. Stanislav Balík - Jan Holzer - Jakub Šedo: Komunistická strana Československa................................................ 1243 53. Jaroslav Křížek: Československá strana socialistická ......... 1271 54. Bohumil Lukeš: Československá strana lidová................... 1283 55. Jan Pešek: Strana slobody..................................... 1307 56. Jan Pešek: Strana slovenskej obrody........................... 1319 57. Miloš Trapl: Politické strany v exilu......................... 1333 POLITICKÉ STRANY V LETECH 1989-2004 58. Petr Fiala - Maxmilián Strmiska: Systém politických stran v letech 1989-2004 ........................................... 1359 59. Jozef Žatkuliak: Politické strany a hnutia na Slovensku po novembri 1989 až do rozpadu česko-slovenského státu 1992 .... 1381 60. Petr Fiala - Miroslav Mareš - Pavel Pšeja: Komunisté a jejich strany........................................................ 1413 61. Petr Fiala - Petr Suchý: Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová ................................. 1433 62. Jakub Šedo: Česká strana národné sociálni..................... 1455 63. Lubomír Kopeček - Pavel Pšeja: Česká strana sociálně demokratická.................................................. 1463 64. Pavel Pšeja: Občanské fórum................................... 1489 65. Pavel Pšeja: Občanská demokratická strana..................... 1503 66. Pavel Pšeja - Miroslav Mareš: Občanská demokratická aliance .... 1531 67. Jakub Šedo: Křesťanskodemokratická strana..................... 1557 68. Petr Fiala - Miroslav Mareš: Únie svobody - Demokratická unie . . 1563 69. Lubomír Kopeček: Strana zelených ............................. 1579 70. Miroslav Mareš: Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa................................................ 1593 71. Miroslav Mareš - Pavel Pšeja: Zemědělské a rurální strany..... 1605 72. Miroslav Mareš - Maxmilián Strmiska: Moravistické strany a hnutí....................................................... 1615 73. Lubomír Kopeček: Strana za životní jistoty.................... 1633 74. Miroslav Mareš: Etnické strany................................ 1645 75. Miroslav Mareš: Nezávislé a „antistranické“ strany a hnutí.... 1653 76. Pavel Pšeja - Miroslav Mareš: Malé strany liberální orientace.1667 77. Pavel Pšeja: Malé strany konzervativní orientace.............. 1681 Obsah 9 Rejstřík politických stran a hnutí (II. díl) .............................1695 Jmenný rejstřík (IL díl) ................................................ 1709 Přehled tištěných pramenů a literatury Tištěné prameny....................................................... 1723 Literatura............................................................ 1750 Autoři knihy............................................................. 1819 Ediční poznámka.......................................................... 1825
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------a-4500
1 kpw05288481
3 CZ-PrHAC
5 20210307125531.7
7 ta
8 130330s2005----cze||||f||||||||||||xr|||
20 ## $a 80-7239-178-X
40 ## $a ABB115 $b cze
41 0# $a cze
44 ## $a xr
245 00 $a Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004. 1. díl. Období 1861-1938 / $c [Aut.]: Malíř, Jiří - Marek, Pavel a kol.
260 ## $a Brno : $b Nakladatelství Doplněk, $c 2005
300 ## $a 1021 s.
581 ## $a Rec.: <Cibulka Pavel,> <ČČH> 110, <2012>, č. 3-4, s. 822–828.
590 $a KZ
648 #4 $a 1861-1938
653 0# $a strany politické
653 0# $a dějiny politické
659 $a nne $x politické strany a hnutí, volby
659 $a ybfb $x české země 1848-1918
659 $a yga $x Československo 1918-1945
700 1# $a Malíř, Jiří, $d 1949- $7 jk01073274 $4 aut
700 1# $a Marek, Pavel, $d 1949- $7 jk01080147 $4 aut
789 $i Recenze: $a Cibulka, Pavel, $t Český časopis historický $d (2012), $g 110, č. 3-4 s. 822–828 $z 80-7239-178-X
910 ## $a ABB115
990 $a 6
992 $a C 95486
996 $a 2012
998 $c m
1001 $a CCH43643
1773 $9 2005.
1964 $a ybfbnne
1964 $a nneybfb
1964 $a yganne
1964 $a nneyga
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Předchozí verze
  • {{revision.date | jpDate:'d.M.yyyy HH:mm'}}
    Aplikovat
    {{revision.content}}