Alžběta Pomořanská, královna, choť Karla IV., českého krále a římského císaře, 1347-1393

Alžběta Pomořanská, královna, choť Karla IV., českého krále a římského císaře, 1347-1393