Kronika tak řečeného Dalimila
[ze staročeského originálu přeložila Marta Krčmová ; přebásnila Hana Vrbová ; úvodní stať ... napsala a sestavila Marie Bláhová]

Dnes vráceno
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument je momentálně ve zpracování Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Citace
Rozpis částí /Recenzovaný dokument
Všechny díly
Obsah
                  Obsah
(5) ÚVOD
(9) PŘEDMLUVA
Tuto se počíná kronika
(12)	KAPITOLA 1
O babylonské věži a sedmdesáti jazycích
(13)	KAPITOLA 2
O vzniku českého národa
(15) KAPITOLA 3
O Libušině moudrém otci
(17)	KAPITOLA 4
O Libušině proroctví O Libušině koni, jenž Přemysla přinesl
(18)	KAPITOLA 5
O tom, jak byl nalezen první oráč O stromu z Přemyslovy otky
(20) KAPITOLA 6
O Přemyslově zvolení
(20) KAPITOLA?
O založení Prahy
(22)	KAPITOLA 8
O dívčí válce
(23)	KAPITOLA 9
O Vlastině moudrém úradku
(24)	KAPITOLA 10
O prvním dívčím vítězství
(28)	KAPITOLA 11
O tom, jak muži nabyli sil a postavili Vyšehrad
(29)	KAPITOLA 12
O rozmanitých dívčích úkladech
(30)	KAPITOLA 13
O Ctiradovi
(32) KAPITOLA 14
O úskoku, který muži vymysleli na dívky
(34)	KAPITOLA 15 Vyprávění o smrti dívek
(35)	KAPITOLA 16
O Přemyslově pohřbení
(36)	KAPITOLA 17
O moudrém Neklanoví
(37)	KAPITOLA 18
O žateckém Vlastislavovi
(39)	KAPITOLA 19
O pražské věštici
/'¦'?	••	?	V V i 1 ?V
O jme vestkarce
(40)	KAPITOLA 20 Vyprávění o bitvě u Turska
(42) KAPITOLA 21
O smrti žateckého knížete
(44) KAPITOLA 22
O Hostivítovi a Děpoltovi
(46) KAPITOLA 23
Vyprávění o prvním křesťanu Bořivojovi
(47) KAPITOLA 24
O Svatoplukovi, králi moravském
(49)	KAPITOLA 25
O Vratislavovi, otci svátého Václava
(50)	KAPITOLA 26
O svaté Lidmile, první křesťance
(51)	KAPITOLA 27
O matce svátého Václava
(53)	KAPITOLA 28
O boji svátého Václava s knížetem kouřimským
(54)	KAPITOLA 29
O císaři a svátém Václavovi
(55)	KAPITOLA 30
O smrti svátého Václava
(57) KAPITOLA 31
(60) KAPITOLA 32
Vyprávění o Boleslavu Štědrém
(63)	KAPITOLA 33
O slepém Boleslavu Skoupém O Oldřichovi a Jaromírovi
(64)	KAPITOLA 34
O zlé radě Vršovců
(67)	KAPITOLA 35
Jak svátý Jan vysvobodil Oldřicha
(68)	KAPITOLA 36 O pastýřově lsti
(69)	KAPITOLA 37
O pěti svátých bratřích
(71)	KAPITOLA 38
O Oldřichově Přimdě
(72)	KAPITOLA 39
(75)	KAPITOLA 40
O Kochanovi a šlechetném knížeti Oldřichovi
(76)	KAPITOLA 41
O selské kněžně Boženě
(77)	KAPITOLA 42
O knížeti Břetislavu, zeti císařově
(80)	KAPITOLA 43
O přenesení svátého Vojtěcha
(81)	KAPITOLA 44
O Břetislavově boji s císařem
(84)	KAPITOLA 45
O Ekardovi moudrém, biskupu z vůle Jitčiny O Břetislavově boji s uherským králem
(85)	KAPITOLA 46
O Spytihněvovi, nepříteli Němců
(87) KAPITOLA 47
O prvním králi Vratislavovi
(89)	KAPITOLA 48
O nejvyšší poctě českého krále
(90)	KAPITOLA 49
O králově bratru, biskupu Jaromírovi
(92) KAPITOLA 50
O míšeňské vojně
(95) KAPITOLA 51
? čemu český král přinutil krále uherského
{96) KAPITOLA 52
(97) KAPITOLA 53
O prvním královském synovi
(99) KAPITOLA 54 O Břetislavovi
{100) KAPITOLA 55
O Bořivoji a moravském Svatoplukovi
(103) KAPITOLA 56
Jak byli Vršovci, proradní páni, bradaticí stati
(106)	KAPITOLA 57
J ak Svatopluk porazil Uhry
(107)	KAPITOLA 58
O Vladislavově boji
(109) KAPITOLA 59
Jak císař v Praze soudil
(111) KAPITOLA 60
(113) KAPITOLA 61
Jak Cechové vyplenili římský kostel
(115)	KAPITOLA 62
O dobrém králi Štěpánovi
(116)	KAPITOLA 63
Jak Vladislav Bořivoje vypudil
(118) KAPITOLA 64
O smrti biskupa Heřmana O šlechetném Soběslavu Prvním
(122) KAPITOLA 65
(122) KAPITOLA 66
O smrti svátého Prokopa O druhém českém králi Vladislavovi
(124) KAPITOLA 67
O Soběslavovi, příteli Čechů
(126) KAPITOLA 68
(128)	KAPITOLA 69
(129)	KAPITOLA 70
(131)	KAPITOLA 71
O královských synech Bedřichovi a Kunrátovi
(132)	KAPITOLA 72
(134)	KAPITOLA 73
Jak Morava pozbyla svých knížat ? ? Čechám připadla
(135)	KAPITOLA 74
O boji Čechů s Němci
(137)	KAPITOLA 75
O svatořečení opata Prokopa
(138)	KAPITOLA 76
Jak král Přemysl Třetí zhřešil pýchou
(141)	KAPITOLA 77
O záhubě knížete Děpolta
(142)	KAPITOLA 78
O králi Ottakarovi Prvním
(143)	KAPITOLA 79
(144)	KAPITOLA 80
Kterak do Prahy přišli dominikáni
(145)	KAPITOLA 81
O čtvrtém českém králi Václavovi
(147) KAPITOLA 82
O pohanských Kartasech
(149) KAPITOLA 83
O králi Václavovi a císaři Bedřichovi
(151)	KAPITOLA 84
(152)	KAPITOLA 85
O boji krále Václava se synem
(153)	KAPITOLA 86
O křižácích a židech
(154)	KAPITOLA 87
O skonu svaté Zdislavy
(155)	KAPITOLA 88
(156)	KAPITOLA 89
O pátém českém králi, Přemyslu Druhém
(158)	KAPITOLA 90
O bludných tlupách škaredých naháčů
(159)	KAPITOLA 91
O boji s Uhry a o královně Margreté
(160)	KAPITOLA 92
O protivenstvích, která činil král českým pánům
(163)	KAPITOLA 93
O římském králi Rudoltovi
(164)	KAPITOLA 94
O hladu, který nastal po smrti krále Přemysla O Václavovi, šestém českém králi
(166)	KAPITOLA 95
O korunovaci českého krále
(167)	KAPITOLA 96
O jednookém králi Albrechtovi
(168)	KAPITOLA 97
O dvou Václavech
(169) KAPITOLA 98
O králi Vaňkovi
(171)	KAPITOLA 99
O českém králi Rudoltovi
(172)	KAPITOLA 100
O vévodovi korutanském O boji Čechů se Šváby
(174)	KAPITOLA 101
O římském králi Albrechtovi, nepříteli Čechů
(175)	KAPITOLA 102
O špatných zvycích českých pánů
(177) KAPITOLA 103
Jak byl Korutanský potupen
(179)	KAPITOLA 104
O krutosti markraběte míšeňského O boji Čechů s Míšeňskými
(180)	KAPITOLA 105
O veliké povodni
(181)	KAPITOLA 106
O nynějším vladaři, šlechetném králi Janovi
(183) POZDĚJŠÍ DOPLŇKY
(183)	DOPLNĚK 1
(184)	DOPLNĚK 2
(186)	DOPLNĚK 3
(187)	DOPLNĚK 4 (189) DOPLNĚK 5
(189)	DOPLNĚK 6
(190)	DOPLNĚK?
(192) DOPLNĚK 8
(194) ČESKÁ RÝMOVANÁ KRONIKA TAK ŘEČENÉHO
DALIMILA
(216) NĚKOLIK PROZAICKÝCH SLOV ? PŘEKLADU
NEJSTARŠÍ ČESKÉ RÝMOVANÉ KRONIKY
(220) STARŠÍ JMÉNA A VÝRAZY
(225) POZNÁMKY (245) REJSTŘÍK MÍST (250) REJSTŘÍK OSOB
                
Detail
MARC
Pole Ind Obsah pole
1 kpm0190134
3 CZ-PrHAC
5 20190416111627.7
7 ta
8 050421s2005----xr fh||g||||||001|m|cze||
20 ## $a 80-7185-767-X $q (váz.)
40 ## $a ABA001 $b cze $d BOA001 $e rda
41 1# $a cze $h sla
43 ## $a e-xr---
44 ## $a xr
45 ## $a a0r-
72 #7 $a 94(437) $x Dějiny Česka a Slovenska $2 Konspekt $9 8
72 #7 $a 821.162.3 $x Česká literatura $2 Konspekt $9 25
80 ## $a 94(437.3) $2 MRF
80 ## $a 821.162.3-94 $2 MRF
80 ## $a (093.3) $2 MRF
100 1# $a Dalimil, $d -asi 1347 $7 jk01021992 $4 aut $e Autor
130 0# $a Dalimilova kronika $7 unn2006374858
245 10 $a Kronika tak řečeného Dalimila / $c [ze staročeského originálu přeložila Marta Krčmová ; přebásnila Hana Vrbová ; úvodní stať ... napsala a sestavila Marie Bláhová]
250 ## $a Vyd. 2., opr. a dopl., V Pasece 1.
264 #0 $a Praha ; $a Litomyšl : $b Paseka, $c 2005
300 ## $a 259 s., [4] s. barev. obr. příl. : $b faksim.
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
504 ## $a Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
581 ## $a Rec.: <Švanda Libor,> <ČMM> 124, <2005>, č. 2, s. 553-554.
600 04 $a Dalimil, $d -asi 1347 $7 jk01021992
653 0# $a kroniky
653 0# $a edice
653 0# $a kronika Dalimilova
655 #7 $a kroniky
659 $a ybda $x české země 1306-1419
659 $a zza $x dějepisectví, historické vědy, historici
700 1# $a Bláhová, Marie, $d 1944- $7 jk01012232 $4 com $4 aui $e Sestavovatel, kompilátor $e Autor úvodu atd.
700 1# $a Krčmová, Marie, $d 1940- $7 jk01063133 $4 trl $e Překladatel
700 1# $a Vrbová, Hana, $d 1929-1995 $7 jk01151014 $4 oth $e Jiná role
787 08 $i Recenze: $a Švanda, Libor, $t Časopis Matice moravské $d (2005), $g 124, č. 2, s. 553-554 $z 80-7185-767-X
990 $a BK
992 $a C 95186
997 $a VH
998 $a n
998 $b a
998 $c m
1001 $a BIB90134
1773 $9 2005.
1964 $a ybdazza
1964 $a zzaybda
910 $a ABB115
Historie výpůjček
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} uživatelem {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Historie zpracování
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanentní odkaz