Dobřenský z Černého Mostu, Jakub Jan Václav, 1623-1697

Dobřenský z Černého Mostu, Jakub Jan Václav, 1623-1697

Dobřenský z Černého Mostu, Jakub Jan Václav, 1623-1697
See: z Černého Mostu, Jakub Jan Václav Dobřenský, 1623-1697
See: Dobřenský z Schwarzbrucku, Jakub Jan Václav, 1623-1697
See: Dobrzenski, Jakub Jan Václav, 1623-1697
See: Dobrzensky, Jakub Jan Václav, 1623-1697
See: Dobřenský de Nigro Ponte, Jakub Jan Václav, 1623-1697
See: Cžerno-Mostský, Jakub Jan Václav, 1623-1697
See: Černomostský, Jakub Jan Václav, 1623-1697
See: Dobřenský z Schwarcbruku, Jakub Jan Václav, 1623-1697
See: Dobřenský z Schwartzbrugku, Jakub Jan Václav, 1623-1697
See: Cžerno-Mostský, Wáclaw, 1623-1697
...
Documents for download
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 jk01022481
3 CZ-PrHAC
5 20180704123952.5
8 000622|n|aznnnaabn-----------n-a|a------
40 ## $a Jaroslav Kunc $b cze $c ABA001 $d ABA001 $e rda
46 $f 1623 $g 1697
100 1# $a Dobřenský z Černého Mostu, Jakub Jan Václav, $d 1623-1697 $7 jk01022481
368 $d děkan $d rektor
370 $a Praha, Česko $b Praha, Česko $c Česko $c Itálie $f Ferrara, Itálie
372 $a lékařství $a přírodní vědy $a školství $a filozofie $a fyzika $a astronomie $a astrologie
373 $a Univerzita Karlova
374 $a lékaři $a přírodovědci $a pedagogové $a filozofové $a fyzici $a astronomové $a astrologové
375 $a muž
377 $a cze $a lat
400 1# $a <<z >>Černého Mostu, Jakub Jan Václav Dobřenský, $d 1623-1697 $0 o
400 1# $a Dobřenský z Schwarzbrucku, Jakub Jan Václav, $d 1623-1697 $0 o
400 1# $a Dobrzenski, Jakub Jan Václav, $d 1623-1697 $0 o
400 1# $a Dobrzensky, Jakub Jan Václav, $d 1623-1697 $0 o
400 1# $a Dobřenský de Nigro Ponte, Jakub Jan Václav, $d 1623-1697 $0 o
400 1# $a Cžerno-Mostský, Jakub Jan Václav, $d 1623-1697 $0 o
400 1# $a Černomostský, Jakub Jan Václav, $d 1623-1697 $0 o
400 1# $a Dobřenský z Schwarcbruku, Jakub Jan Václav, $d 1623-1697 $0 o
400 1# $a Dobřenský z Schwartzbrugku, Jakub Jan Václav, $d 1623-1697 $0 o
400 1# $a Cžerno-Mostský, Wáclaw, $d 1623-1697 $0 o
667 $a Záznam neprošel revizí podle pravidel RDA.
670 $a PNP-LA
670 $a Nowý s Pranostykau Hwězdářskau Kalendář, podle naprawenj Ržehoře XIII. Papeže Léta 1581. a Weřegného Rozhlássenj, y také Slawného Wyrčenj Cýsaře Rudolffa II. w Králowstwj Cžeském a giných Zemjch k němu přiwtělených wydaného Léta 1584. Obsahugjcý přes celý Rok, dle Swato Swatého Ržjmského a Swatého Hlawnjho Kostela Pražského Pořádku, Swátky a Památky w Králowstwj Cžeském od starodáwna zachowáwané. Wydaný a s pilnosti sepsaný od Wáclawa Cžerno Mostského, Filozoffie a Medycyny Doktora, Mathematyckého Vměnij obzwlásstnjho Milownjka. Na Léto Páně po Přestupném prwnj: M.DC.LXV. [= 1665] ... W Městě Lytomyssli, wytiskl Jan Arnolt. [1664?] $b odkaz viz
670 $a Biografický slovník českých zemí: Libri $b autoritní forma, odkazy viz, biografické údaje
670 $a Pumprla, Václav: Knihopisný slovník českých, slovenských a cizích autorů 16.-18. století, 2010 $b odkazy viz, biografické údaje
670 $a www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 23.1. 2018 $b biografické údaje, životní data
678 0# $a Narozen 1623 v Praze (Česko), zemřel 3. 3. 1697 tamtéž. Lékař, přírodovědec, profesor Karlovy univerzity, spisy z oboru lékařství, filosofie, fyzikální pojednání, autor kalendářů.
856 42 $u https://cs.wikipedia.org/wiki/Jakub_Jan_V%C3%A1clav_Dob%C5%99ensk%C3%BD_z_%C4%8Cern%C3%A9ho_Mostu $y Jakub Jan Václav Dobřenský z Černého Mostu $4 N
856 4# $u http://biography.hiu.cas.cz/Personal/index.php/DOB%C5%98ENSK%C3%9D_z_%C4%8Cern%C3%A9ho_Mostu_Jan_Jakub_V%C3%A1clav_1623-3.3.1697 $y DOBŘENSKÝ z Černého Mostu Jan Jakub Václav 1623-3.3.1697
906 $a im19980101
906 $a op20040309 $b vipr $c Viz - další výskyt
906 $a op20040810 $b vipr $c Odkaz viz - formální oprava
906 $a no20180123 $b dama $c Pole 368, 370, 372, 373, 374, 375, 377 - nově, viz - další výskyt, zdroj - další výskyt, biografická poznámka - doplnění, URL - nově
906 $a op20180124 $b lisi
997 $a MR
998 $a 000005374
1500 $a 20040309163515.0
Processing history
Permanent link