Svobodný vinohrad

Martin Markel

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Parts list / Reviewed document / AEČD
All parts
Contents
OBSAH Předmluva........................................................................... v Úvod - dějiny vinic, vinařů a vín................................................. 11 I Terroir jako kulturní konstrukt................................................ 19 1. Společensko-hospodářské faktory terroir ....................................19 2. Terroir a moravská identita.................................................25 3. Československý a český diskurz o terroir...................................28 II Terroir a tradice...............................................................37 1. Vinohrad jako svoboda- konstitutivní mýtus ................................37 2. Proměna vinařství v 17. a 18. století: zrození „Ausbruchu‘7samotoku........45 3. Zeselštění vinohradnictví a vinařství na Moravě..............................49 3.1 Následky třicetileté války a první fáze zeselštění.....................49 3.2 Druhá fáze zeselštění: „zběsilé“ vysazování 18. století, ikonografická reprezentace německých vinohradníků a sedláků jižní Moravy..............59 3.3 Vznik sklepních uliček a nové krajinné kompozice.......................68 3.4 Třetí fáze zeselštění: josefínské svobody a největší rozmach moravských vinohradů.................................................................26 4. Mezi tradicí a kapitalismem..................................................80 4.1 Formování národního trhu a zpřesňování (a ochrana) zeměpisného původu vína.............................................................. 80 4.2 Morava a zpřesňování původu vína v lékařském diskurzu (polovina 17. až polovina 18. století)....................................88 4.3 Etika a praktiky tradiční ekonomiky - Hausväterliteratur pro Moravany..94 4.4 Učenecká racionalizace a reflexe moravských vín (přelom 18. a 19. století) 96 4.5 Prvotní učenecké klasifikace a systematické vymezování charakteru moravských vín (1. polovina 19. století)................................ 103 4.6 Věk zeleného Muškatelu a zeleného a černého Cinyfálu aneb Odrůdová paleta Moravy............................................. 112 4.7 Brněnští perkrychtéři jako tradicionalistická anomálie industriálního města aneb Poslední perkmistři Moravy......................................... 124 4.8 Světové výstavy a klasifikace vína: vzor Bordeaux pro Moravu aneb Vinice reprezentované mapou...................... ................. * 31 4.9 „Poněmčování“ moravského vinohradnictví a vinařství aneb Leopold Quaiß jako otec pozdního sběru na Moravě a racionalisté Ferdinand Kaufmann a Franz Schwarzmann...................................142 4.9.1 Jaroslavický paradox: vzestup v době pádu....................... 148 4.10 Nacionálni rajonizace moravských vín a nové cesty prodeje vína...... 151 4.10.1 Nacionálni spolupráce při nové výzvě: padlí, plíseň révová a révokaz................... ................. 156 4.11 Organizační formy epochy: vinařství velkostatků, velkoobchodníků, první vinařská družstva a (specializovaná) vinařství (Weingüter) 163 4.12 Úpadek vinařství 20. let a počátky regenerace 30. let 20. stol. aneh Založit družstvo či apelaci?.................................... 168 4. 13 Nemecký nacionálni socialismus: iluze vinohradnického stavu, vinařská družstva pod kuratelou státu a válečná mizérie....................... 174 4.14 Český národní socialismus a sovětizace vinohradnictví a vinařství: konfiskace německých vinohradníků a vinařský kolektivismus družstev, znárodnění........................................................... 184 III. Historická hierarchie terroir moravských vinic a vín....................... 193 1. Franciskána jako pramen poznání ......................................... 193 2. Standardní vinice Moravy (příklad Mikulovská a Velkých Bílovic).......... 199 3. Podprůměrné vinice a „oblast zmaru“...................................... 202 4. Nadprůměrné vinice (Bzenecko-Strážnicko a Znojemsko)..................... 205 5. Excelentní velké vinice („Top sedmička“ a předvídaná excelence Lampelberku) 213 6. Komparace po 100 letech: franciskána a rajonizace 20. století.............220 7. Dolní Rakousy Moravou (Valticko)......................................... 222 Shrnutí..........................................................................225 Resumé...........................................................................227 Seznam zkratek...................................................................229 Prameny a literatura.............................................................231 Seznam vyobrazení................................................................244 Přílohy..........................................................................247 1. Hrubý výnos vinic podle vceňovacích operátů.................................. 247 2. Půdní držba Moravanů v Dolních Rakousích podle františkánského katastru 257
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpm01515407
3 CZ-PrHAC
5 20220629094700.3
7 ta
8 210216s2020----xr abh|f||||||000|0|cze||
20 ## $a 978-80-7509-764-4 $q (brožováno)
40 ## $a BOA001 $b cze $e rda
41 0# $a cze $b cze $b ger
43 ## $a e-xr--- $b e-xr-mr $2 czenas
44 ## $a xr
72 #7 $a 663 $x Průmysl nápojů. Kvasný průmysl. Průmysl pochutin $2 Konspekt $9 19
80 ## $a 663.2 $2 MRF
80 ## $a 634.8.047 $2 MRF
80 ## $a 634.8.04 $2 MRF
80 ## $a (437.32) $2 MRF
80 ## $a (048.8) $2 MRF
100 1# $a Markel, Martin, $d 1968- $7 jn20011018921 $4 aut $e Autor
245 10 $a Svobodný vinohrad : $b historické kořeny terroir moravských vinic a vín / $c Martin Markel
264 #1 $a Brno : $b Mendelova univerzita, $c 2020
300 ## $a 258 stran : $b ilustrace (některé barevné), 1 mapa, faksimile ;
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
504 ## $a Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
546 ## $a Résumé česky, německy
653 ## $a vinařství
653 ## $a vinohrady
655 #7 $a monografie
659 $a yba $x přehledná zpracování dějin českých zemí (chronologicky)
659 $a vva $x zemědělství, rybníkářství, lesnictví, myslivost
691 $a Morava (oblast)
789 $i Recenze: $a Štěpánek, Václav, $t Časopis Matice moravské $d (2021), $g Roč. 140, č. 1, s. 193-199 $z 978-80-7509-764-4
789 $i Recenze: $a Svobodová, Kamila, $t Jižní Morava. Vlastivědný časopis $d (2021), $g Roč. 57, sv. 60, s. 229-230 $z 978-80-7509-764-4
901 $f 1. vydání $o 20210420
910 ## $a ABB115
997 $a KZ
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link