Budischowsky, Carl Ferdinand Leopold, 1810-1884

Budischowsky, Carl Ferdinand Leopold, 1810-1884

Documents for download
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw3160289
3 CZ-PrHAC
5 20180608103344.9
100 1# $a Budischowsky, Carl Ferdinand Leopold, $d 1810-1884
856 4# $u https://cs.wikipedia.org/wiki/Carl_Budischowsky $y Carl Budischowsky
856 4# $u http://biography.hiu.cas.cz/Personal/index.php/BUDISCHOWSKY_rodina_podnikatel%C5%AF_v_ko%C5%BEelu%C5%BEsk%C3%A9m,_ko%C5%BEed%C4%9Bln%C3%A9m_a_obuvnick%C3%A9m_pr%C5%AFmyslu $y BUDISCHOWSKY rodina podnikatelů v koželužském, kožedělném a obuvnickém průmyslu
Processing history
Permanent link