Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004. 2. díl. Období 1938-2004

[Aut.]: Malíř, Jiří - Marek, Pavel a kol.

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Parts list / Reviewed document / AEČD
All parts
Contents
1030 Politické strany Obsah Úvodem (Jiří Malíř - Pavel Marek) ............................... 11 I. díl 1861-1938 POLITICKÉ STRANY V LETECH 1861-1918 1. Jiří Malíř: Systém politických stran v českých zemích do roku 1918 ................................................ 17 2. Jiří Georgiev: Strana konzervativního velkostatku............. 59 3. Luboš Velek: Strana ústavověrného velkostatku................. 87 4. Pavel Cibulka: Národní strana................................. 109 5. Jiří Malíř: Národní strana svobodomyslná v Čechách a Lidová strana (pokroková) na Moravě........................ 139 6. Jiří Malíř: Moravská strana lidová............................201 7. Jiří Kořalka: Českoslovanská sociálně demokratická strana dělnická.......................................................213 8. Pavel Marek: Český anarchismus..................................241 9. Pavel Marek: Český politický katolicismus a katolické strany..255 \Q. Mariin Kučera: ?okrdkán........................................313 II. Jiří Malíř: Pokrokové hnutí na Moravě..........................341 12. Martin Kučera: Realisté........................................373 13. Jose/?????: Česká strana národně sociální......................395 14. Jaroslav Rokoský: Agrární strana...............................413 15. Pavel Marek: Politické strany českého živnostnictva............443 16. Jaroslav Šebek: Německé politické strany ......................467 17. Dan Gawrecki: Polské politické strany..........................495 18. Milan Podrimavský: Slovenská národná strana....................511 POLITICKÉ STRANY V LETECH 1918-1938 19. Josef Harna: Stranickopolitický systém v Československu v letech 1918-1938 ........................................... 535 20. Jose/#tf/?m.'Republikánská strana ............................553 21. Zc/ewé^S'/áí/eÄ:.'Československá národní demokracie...........593 22. TowóíôvoŕflÄ:.-Národní strana práce (1925-1930).............. 617 23. Jaromír Pa\’líček: Český fašismus.............................629 24. Miloš Trapl: Československá strana lidová.....................655 Obsah 1031 25. Jan Kuklík: Československá sociálně demokratická strana dělnická........................................................683 26. Pa\>el Marek: Komunistická strana Československa...............711 27. Pavel Marek: Čeští anarchokomunisté............................747 28. Josef Harna: Český národní socialismus.........................763 29. Libor Vykoupil: Národní liga...................................781 30. Pavel Marek: Československá živnostensko-obcliodnická strana středostavovská.................................................793 31. Jaroslava Roguľová: Slovenská národná strana..................821 32. Alena Bartlová: Hlinková slovenská ľudová strana ............833 33. Jaroslav Šebek: Politické strany německé menšiny ............861 34. Pavel Marek: Sudetoněmecká strana..............................893 35. Ondrej Pöss: Politické strany karpatských Nemcov...............913 36. Pavel Marek: Politické strany maďarské menšiny ................925 37. Dan Gawrecki: Politické strany polské menšiny .................943 38. Markéta Němcová: Strany rusínské menšiny.......................957 39. Marie Crhová: Politické strany a politika židovské menšiny.....965 Rejstřík politických stran a hnutí (I. díl).......................987 Jmenný rejstřík (I. díl)............................................999 II. díl 1938-2004 POLITICKÉ STRANY V LETECH 1938-1945 40. Jan Holzer: Stranický systém druhé republiky................. 1037 41. Jan Kuklík: Strana národní jednoty........................... 1057 42. Jan Kuklík: Národní strana práce (1938-1939)................. 1073 43. Pavel Večeřa: Národní souručenství........................... 1091 44. Miroslav Mareš - Marek Suchánek: České a moravské fašistické strany a obdobná seskupení v letech protektorátu.............. 1105 POLITICKÉ STRANY V LETECH 1945-1948 45. Jiří Kocian: Politický systém v letech 1945-1948 ............ 1125 46. Jiří Pernes: Komunistická strana Československa.............. 1131 47. Jiří Kocian: Československá strana národně socialistická..... 1143 48. Pavla Vošahlíková: Československá sociální demokracie ....... 1165 49. M/oj Tra/?/: Československá strana lidová ................... 1175 50. Michal Barnovský: Politické strany na Slovensku ............. 1189 1032 Politické strany POLITICKÉ STRANY V LETECH 1948-1989 51. Jiří Kocian: Politický systém v letech 1948-1989 ............. 1225 52. Stanislav Balík - Jan Holzer - Jakub Šedo: Komunistická strana Československa................................................ 1243 53. Jaroslav Křížek: Československá strana socialistická ..... 1271 54. ßo/??«//Z,MÁ:eý: Československá strana lidová................ 1283 55. Jan Pešek: Strana slobody.................................... 1307 56. Jan Pešek: Strana slovenskej obrody.......................... 1319 57. Miloš Trapl: Politické strany v exilu........................ 1333 POLITICKÉ STRANY V LETECH 1989-2004 58. Petr Fiala - Maxmilián Strniska: Systém politických stran v letech 1989-2004 ........................................... 1359 59. Jozef Žatkuliak: Politické strany a hnutia na Slovensku po novembri 1989 až do rozpadu česko-slovenského štátu 1992 - 1381 60. Petr Fiala - Miroslav Mareš - Pavel Pšeja: Komunisté a jejich strany........................................................ 1413 61. Petr Fiala - Petr Suchý: Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová ................................. 1433 62. Jakub Šedo: Česká strana národně sociální.................... 1455 63. Lubomír Kopeček - Pavel Pšeja: Česká strana sociálně demokratická.................................................. 1463 64. Pave/Ašeya: Občanské fórum................................... 1489 65. Pavel Pšeja: Občanská demokratická strana.................... 1503 66. Pavel Pšeja - Miroslav Mareš: Občanská demokratická aliance .... 1531 67. Jakub Šedo: Křesťanskodemokratická strana.................... 1557 68. Petr Fiala - Miroslav Mareš: Unie svobody - Demokratická unie .. 1563 69. Li/éow/V AľopeeeÄ:: Strana zelených ......................... 1579 70. Miroslav Mareš: Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa................................................ 1593 71. Miroslav Mareš - Pavel Pšeja: Zemědělské a rurální strany.. 1605 72. Miroslav Mareš - Maxmilián Strmiska: Moravistické strany a hnutí ...................................................... 1615 73. Lubomír Kopeček: Strana za životní jistoty................... 1633 74. Miroslav Mareš: Etnické strany............................... 1645 75. Miroslav Mareš: Nezávislé a „antistranické“ strany a hnutí.. 1653 76. Pavel Pšeja - Miroslav Mareš: Malé strany liberální orientace. 1667 77. Pavel Pšeja: Malé strany konzervativní orientace............. 1681 Obsah 1033 Rejstřík politických stran a hnutí (II. díl) ............................. 1695 Jmenný rejstřík (II. díl) ................................................ 1709 Přehled tištěných pramenů a literatury Tištěné prameny....................................................... 1723 Literatura............................................................. 1750 Autoři knihy.............................................................. 1819 Ediční poznámka.......................................................... 1825
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------a-4500
1 kpm0188292
3 CZ-PrHAC
5 20210307152630.7
7 ta
8 130330s2005----cze||||f||||||||||||xr|||
20 ## $a 80-7239-179-8
40 ## $a ABB115 $b cze
41 0# $a cze
44 ## $a xr
245 00 $a Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004. 2. díl. Období 1938-2004 / $c [Aut.]: Malíř, Jiří - Marek, Pavel a kol.
260 ## $a Brno : $b Nakladatelství Doplněk, $c 2005
300 ## $a S. 1030-1829.
581 ## $a Rec.: <Kvaček Robert,> <DaS> 28, <2006>, č. 4, s. 45;
581 ## $a rec.: <Zemko M[ilan],> <HČ> 54, <2006>, č. 2, s. 355-358;
581 ## $a rec.: <Kubíček Jaromír,> <VVM> 58, <2006>, č. 2, s. 211-212;
581 ## $a rec.: <Pehr Michal,> <BohZ> 46, <2005>, č. 1, s. 243-245;
581 ## $a rec.: <Švorc Peter,> <Česko-slovenská historická ročenka> <2005>, s. 270-272;
581 ## $a rec.: <Křesťan Jiří,> <Soudobé dějiny> 13, <2006>, č. 1-2, s. 286-287;
581 ## $a rec.: <Pehr Michal,> <Odkaz> <2006>, č. 22-23, s. 52-53;
581 ## $a rec.: <Cibulka Pavel,> <ČČH> 110, <2012>, č. 3-4, s. 822–828.
590 $a KZ
648 #4 $a 1938-2004
653 0# $a sborníky
653 0# $a strany politické
653 0# $a dějiny politické
659 $a nne $x politické strany a hnutí, volby
659 $a ybg $x české země od r. 1993 do současnosti
659 $a yg $x Československo 1918-1992
700 1# $a Malíř, Jiří, $d 1949- $7 jk01073274 $4 aut
700 1# $a Marek, Pavel, $d 1949- $7 jk01080147 $4 aut
787 1# $t Politické strany : Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004. 1. díl, Období 1861-1938 / $d Brno : Nakladatelství Doplněk, 2005 $z 80-7239-178-X
789 $i Recenze: $a Kvaček, Robert, $t Dějiny a současnost. Kulturně historická revue $d 2006 $g 28, č. 4, s. 45 $z 80-7239-179-8
789 $i Recenze: $a Zemko, Milan, $t Historický časopis $d 2006 $g 54, č. 2, s. 355-358 $z 80-7239-179-8
789 $i Recenze: $a Kubíček, Jaromír, $t Vlastivědný věstník moravský $d 2006 $g 58, č. 2, s. 211-212 $z 80-7239-179-8
789 $i Recenze: $a Pehr, Michal, $t Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der Böhmischen Länder $d 2005 $g 46, č. 1, s. 243-245 $z 80-7239-179-8
789 $i Recenze: $a Švorc, Peter, $t Česko-slovenská historická ročenka $d 2005 $g , s. 270-272 $z 80-7239-179-8
789 $i Recenze: $a Křesťan, Jiří, $t Soudobé dějiny $d 2006 $g 13, č. 1-2, s. 286-287 $z 80-7239-179-8
789 $i Recenze: $a Pehr, Michal, $t Odkaz. Listy Masarykovy společnosti. $d 2006 $g č. 22-23, s. 52-53 $z 80-7239-179-8
789 $i Recenze: $a Cibulka, Pavel, $t Český časopis historický $d (2012), $g 110, č. 3-4 s. 822–828 $z 80-7239-179-8
910 ## $a ABB115
990 $a 6
992 $a C 95487
994 $a 88291
995 $a 88292
998 $a n
998 $b a
998 $c m
1001 $a BIB88292
1773 $9 2005.
1964 $a ygnne
1964 $a nneyg
1964 $a ybgnne
1964 $a nneybg
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Předchozí verze
  • {{revision.date | jpDate:'d.M.yyyy HH:mm'}}
    Aplikovat
    {{revision.content}}