316.3 Globální společnosti. Sociální struktura. Sociální skupiny

Documents for download
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam a22------i-4500
1 sk136374
3 CZ-PrNK
5 20230620120351.3
8 010815|n|annnnaabn-----------n-a|a------
40 ## $a ABA001 $b cze
190 $a 316.3 $x Globální společnosti. Sociální struktura. Sociální skupiny $2 Konspekt $9 18
590 $w g $k 18 $x *Sociologie
680 $i Skupina Konspektu zahrnuje problematiku oborů a oblastí: společnost, sociální systémy, člověk a společnost, sociální struktura, sociální stratifikace, společenské třídy, sociální skupiny, dělníci, měšťanstvo, buržoazie, poddaní, intelektuálové, elity (společenské, politické, ekonomické atd.), kasty, střední vrstvy, inteligence (vrstva), domorodci, etnické skupiny (Indiáni, Mayové, Maorové apod.), národy (Češi, Němci, Američané apod.), národnosti, etnicita, národní identita, náboženská identita, rasová identita, židovství, evropanství, menšiny, ženy, muži, homosexuálové, gayové, lesbické ženy, sociologie rodiny, rodinné vztahy, rodiče, děti, otcové, matky, prarodiče, příbuzenství, generace, životní fáze, mládež, dospělí, nezletilí, osoby středního věku, senioři, osoby se zdravotním postižením, kmeny, kmenová společenství, kočovníci, klany, feudalismus, kapitalismus, socialismus, komunismus, postkomunismus, industriální společnost, konzumní společnost.
680 $i Sociální třídy, vrstvy. Sociální skupiny věkové, podle pohlaví, etnické, národnostní, náboženské, podle zájmu atd.
790 $a 305 $x Social groups $2 Conspectus $9 18
906 $a wp20030728
906 $a wu20161206 $b jave
998 $a 0001363
Processing history
Permanent link