Věda v Československu v letech 1945-1953

[editoři svazku Blanka Zilynská, Petr Svobodný]

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Parts list / Reviewed document / AEČD
All parts
Contents
OBSAH Úvodem....................;...................................9 Přivítání účastníků ředitelem Ústavu déjin - Archivu UK prof. PhDr. Josefem Petráném, CSc......................................11 I. VYSOKÉ ŠKOLY Jan Havránek Stav a proměny vysokých škol 1945-53.......................15 František Morkes Léta nadějí, iluzí i zklamání. Poznámky ? proměnám vysokých škol vletech 1945-1953..........................................21 Blanka Zilynská Universitas, unitas, uniformitas. Uplatnění dobové vize,jednoty“ v univerzitním prostředí let 1945-1948.....................39 Jiřina Kalendovská Poválečný vývoj vysokých škol na Moravě....................57 Karel Konečný - Pavel Urbášek Věda na Univerzitě Palackého v letech 1946-1953............67 Magdalena Tayerlová Věda a vědecká výchova na ČVUT 1945-53 ....................71 Jiří Dvořák Jan Stocký a Vysoká škola speciálních nauk ČVUT Praha v letech 1945-49................................................... 87 Manfred Heinemann Von der Volksuniversität zur sozialistischen Universität. Zur Praxis der kommunistischen Machtergreifung in Ostdeutschland (Kurzfassung des Vortrags).................................97 Diskuse ? bloku „Vysoké školy“................................99 II. VZNIK ČSAV A PROMĚNY VĚDECKÝCH INSTITUCÍ Magdaléna Pokorná Sjednocením proti jednotě. Spor o budoucí podobu akademie věd.. 105 5 Jiří Beran Perspektivy a dobová i dějinná omezení ČSAV v období jejího vzniku....................................121 Daniela Brádlerová - Nataša Kmochová Likvidační komise ČSAV....................................139 Jana Mandlerová Národohospodářský ústav při ČAVU po druhé světové válce do roku 1954..............................................149 Václava Holubová Bohemistika v Ústavu pro jazyk český v období 1946-1953....167 Miroslav Roudný Péče o český jazyk po druhé světové válce..................177 Martin Martinovský Vznik a počátky Sboru pro výzkum slovanských hradišť......181 Diskuse ? bloku „Vznik ČSAV a proměny vědeckých institucí“.....193 ?. SLOVENSKÉ A POLSKÉ PARALELY Lýdia Kamencová Slovenská akadémia vied a umení a jej vedecké programy.....199 Jozef Klačka Postavenie UVR vo vede na Slovensku a jej vzťah k Čechám...205 Hanna Krajewska Polsko-české vědecké kontakty ve světle dokumentů..........211 IV. VĚDA A KULTURA Jiří Pokorný Kulturní komise Ústřední rady odborů......................225 Milada Písková Muzea jako zdroj vědecké práce po roce 1945...............233 Diskuse ? blokům „Slovenské a polské paralely“ a „Věda a kultura“ ...243 V. VĚDA A POLITIKA John Connelly Hochschulpolitik in der ČSR in vergleichender Perspektive 1945-1954.................................................247 Jaroslav Čechura Rektorský rok Karla Engliše...............................255 Vladimíra Hradecká KSČ a tzv. studijní prověrky na pražských vysokých školách.275 6 Michal Svatoš Studentokracie - mýtus nebo realita?...................287 Zdeněk Pousta Věda za mřížemi........................................297 Diskuse k bloku „Věda a politika“.........................303 VI. SPOLEČENSKÉ VĚDY Jiří Křesťan Nejedlého projev Slovo o české filosofii v historickém kontextu.307 Jiří Bílek Vojenská věda a vojensko-teoretické myšlení v Československu vletech 1945-1953...............................................321 Bohdan Zilynskyj Likvidace ukrajinské vědy v Čechách po roce 1945................337 Eduard Šimek Česká numismatika v prvých letech po druhé světové válce........353 Diskuse ? bloku „Společenské vědy“..................................361 VIL HISTORIOGRAFIE Josef Petráň Meze historické reflexe období 1945-53..........................365 Josef Polišenský Poznámky o stavu historické vědy 1945-53........................373 Vratislav Vaniček Gesta „Dei“ per Bohemos. Příspěvek k typologickému zařazení a politické roli iracionální koncepce výkladu českých dějin v kontextu sociálních a duchovních proměn do roku 1953 .........377 Josef Bltiml Šustovy vzpomínky................................................401 Jaroslav Bouček Jan Slavík - historik proti diktatuře............................407 Bohumil Jiroušek Historický klub v letech 1945-55.................................417 Antonín Kostlán Ke změnám v institucionálním zázemí historické vědy 1945-1953....425 Diskuse ? bloku „Historiografie“.....................................431 7 Vili. VĚDA A FILM Petr Kftava Vědecký film v Československu 1945-53.......................435 Diskuse ? bloku „Věda a film“..................................444 IX. PŘÍRODNÍ VĚDY Jan Janko Nástup mičurinské biologie v českých zemích................447 Alena Mikovcová Dvouletý plán zemědělského a lesnického výzkumnictví a vysoké školy (1947-1948).................................459 Jiří Jindra Pokus o ideologizaci československé chemie v letech 1948-1953 ...477 Václav Podaný Jan Böhm po druhé světové válce. Německý vědec v poválečném Československu...............................................487 Karel Berka Vývoj logiky v ČSR v letech 1945-1953........................499 Miroslav Rozsíval Úloha fyzikálního výzkumu Škodových závodů v rozvoji naší poválečné fyziky.............................................507 Diskuse ? bloku „Přírodní vědy“..................................515 X. SVĚDECTVÍ PAMĚTNÍKŮ O ČESKOSLOVENSKÉ VĚDĚ V LETECH 1945-1953 Prof. MUDr. Ctirad John, DrSc...................................519 Prof. Ing. Čestmír Šimáně, DrSc.................................524 Prof. MUDr. Václav Tošovský, DrSc...............................530 XI. DOKUMENTY................537 SLOVO NA ZÁVĚR KONFERENCE Věda v Československu 1945-1953: zamyšlení nad současným stavem bádání a jeho možnostmi (Antonín Kostlán).543 SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH ÚČASTNÍKŮ KONFERENCE......561 8
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpm0144824
3 CZ-PrHAC
5 20210307155942.8
7 ta
8 000127s1999----xr ||||e||||||100|0|cze|d
20 ## $a 80-7184-959-6 $q (Karolinum ; $q brož.)
40 ## $a CBA001 $b cze $d ABA001 $e rda
41 0# $a cze $a ger $a slo
43 ## $a e-cs---
44 ## $a xr
45 ## $a x4x5
72 #7 $a 00 $x Věda. Všeobecnosti. Základy vědy a kultury. Vědecká práce $2 Konspekt $9 12
80 ## $a 001:316.3 $2 MRF
80 ## $a 378 $2 MRF
80 ## $a 001:061 $2 MRF
80 ## $a (437) $2 MRF
80 ## $a (062.534) $2 MRF
245 00 $a Věda v Československu v letech 1945-1953 : $b sborník z konference / $c [editoři svazku Blanka Zilynská, Petr Svobodný]
250 ## $a Vyd. 1.
264 #0 $a Praha : $b Karolinum, $c 1999
300 ## $a 563 s. ; $c 21 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
500 ## $a Konference se konala ve dnech 18.-19. listopadu 1998 v Praze
500 ## $a 300 výt.
504 ## $a Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
546 ## $a Část. německý a slovenský text
581 ## $a Zpr.: <-S.B.W.-,[> <Winters Stanley B.,]> <Czech and Slovak History Newsletter> 23, <2000>, č. 1, s. 26; rec.: <Hadler Frank,> <Jahrbücher für Geschichte Osteuropas> 50, <2002>, č. 1, s. 132-133;
648 #4 $a 1945-1953
653 0# $a sborníky konferenční
653 0# $a dějiny vědy
653 0# $a dějiny techniky
655 #7 $a sborníky konferenční
659 $a xbjab $x české (československé) sborníky a kolektivní monografie
700 1# $a Zilynská, Blanka, $d 1956- $7 jo20010087011 $4 edt $e Editor
700 1# $a Svobodný, Petr, $d 1958- $7 jn99240001155 $4 edt $e Editor
789 $i Zpráva: $a Winters, Stanley B., $t Czech and Slovak History Newsletter $d 2000 $g 23, č. 1, s. 26 $z 80-7184959-6
789 $i Recenze: $a Hadler, Frank, $t Jahrbücher für Geschichte Osteuropas $d 2002 $g 50, č. 1, s. 132-133 $z 80-7184959-6
901 $f 1. vyd. $o 20140922
910 ## $a ABB115
990 $a 6
992 $a C 85674
995 $a 44824
997 $a VH
998 $a n
998 $b a
998 $c m
1001 $a BIB44824
1773 $9 1999.
1964 $a xbjab
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Předchozí verze
  • {{revision.date | jpDate:'d.M.yyyy HH:mm'}}
    Aplikovat
    {{revision.content}}