Rešeršní služby

Podle vašeho zadání vypracujeme soupis odpovídajících informačních zdrojů, tj. rešerši. Žádanku o vypracování rešerše můžete podat e-mailem (horcakova@hiu.cas.cz) nebo osobně ve studovně Historického ústavu nebo zaslat poštou. Rešerše jsou po dobu trvání projektu (2012-2016) zpracovávány zdarma.

Termín vypracování rešerše závisí především na rozsahu práce, ale také na množství zakázek: většinou je třeba počítat s dobou zpracování 5-6 týdnů. Na výjimkách je třeba se individuálně domluvit – horcakova@hiu.cas.cz

Žádost o rešerši

Plné texty vybraných dříve zpracovaných rešerší z posledních let (formát PDF)