Full texts of previously processed searches from last several years (PDF format)

Výběrová bibliografie Dagmar Čapkové

Ruské emigrantské spolky a organizace v ČSR po r. 1918

Daniel Adam z Veleslavína

Urbanistický vývoj města Plzně (Mgr. Josefína Matyášová)

Urbanistický vývoj města Plzně (PhDr. Markéta Marková)

Sídliště Lesná

Dějiny středověkého a raně novověkého zvonařství v Čechách

Dějiny lékařství v českých zemích ve středověku a raném novověku

RVHP

Brněnské sídliště Lesná

Žižkov za druhé světové války

Josef Harna – bibliografie 2010-2015

Bibliografie prací Eduarda Mikuška

Vojenské operace třicetileté války na Moravě a Slovensku v roce 1623–1624 (vpád Gábora Bethlena)

Bibliografie prací Jiřího Kořalky

Romové v českých zemích ve 2. polovině 20. století (se zaměřením na Královéhradecký kraj)

Dějiny a zajímavosti obce Janov nad Nisou

Česká šlechta ve středověku v české historiografii za posledních pět let (2010-2014)

Náchod a náchodská větev rodu Schaumburg-Lippe

Vlakové nádraží v Havířově

Železné Horky (Horky / Hůrky / Eisenhorek / Eisenberg / Eisenberk)

Karel Horký (1879-1965)

Josef Macůrek (1901-1992)

Jaroslav Goll (1856-1929)

Adolf Černý (1864-1952)

Jaroslav Bidlo (1868-1937)

Český (Čekoslovenský) časopis historický - dějiny

Generální sněm

Válečné deníky z 1. světové války

Výběrová bibliografie Historického ústavu za rok 2013

Pražské povstání v květnu 1945

Štěchovice

Rumunská armáda v bojích za osvobození Československa v roce 1945

Výběrová bibliografie Historického ústavu za rok 2012

Bibliografie k dějinám Smíchova

Výběrová bibliografie prací prof. PhDr.Tomáše Durdíka, DrSc. od r. 2002

Výběrová bibliografie Václava Kurala

Lydia Petráňová - Výběrový soupis na základě dostupných zdrojů

Dějiny Španělska, česko-španělské vztahy. Literatura vydaná v letech 1992-2012

Českoslovenští interbrigadisté ve španělské občanské válce (literatura od r. 1990) články | knihy