Contact

Historický ústav AV ČR
Oddělení historické bibliografie
Prosecká 76
190 00 Praha 9 – Prosek
Czech Republic

PhDr. Václava Horčáková
Hlavní řešitelka projektu
E-mail: horcakova@hiu.cas.cz
Phone: +420 286 882 121, ext. 305

Mgr. Věra Hanelová
E-mail: hanelova@hiu.cas.cz
Phone: +420 286 882 121, ext. 239

PhDr. Kristina Rexová
E-mail: rexova@hiu.cas.cz
Phone: +420 286 882 121, ext. 239

PhDr. Markéta Marková
E-mail: markova@hiu.cas.cz
Telefon: +420 286 882 121, ext. 305