Lesk královského majestátu ve středověku
pocta prof. PhDr. Františku Kavkovi, CSc. k nedožitým 85. narozeninám
uspořádaly Lenka Bobková a Mlada Holá

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Parts list / Reviewed document
All parts
Contents
                  OBSAH
Lenka Bobková
František Kavka, historik a učitel	9
PANOVNÍK A JEHO MAJESTÁT	13
Marie Bláhová
Královský majestát Karla IV.	15
Josef Zemlička
Rituál přísahy a koruna Václava II.
? obrazu dvora posledních Přemyslovců	35
Kateřina Kubínová
Římská korunovace Karla IV.	47
Lenka Bobková
Prezentace královského majestátu v korunních zemích
za vlády králů Jana a Karla	61
Jana Fantysová-Matějková
Vladařský lesk a sentiment: Francie a Karel IV. v letech 1355-1357	81
Petr Č ornej
Pohaslý lesk panovnického majestátu v porevolučních Cechách	99
Václav Bůžek - Rostislav Smíšek
Symboly rituálu. Volba Karla V. římským králem
ve Frankfurtu nad Mohanem a jeho korunovace v Cáchách	123
REPREZENTACE KRÁLOVSKÉ MOCI	133
Petr Vorel
Panovnická reprezentace na českých středověkých mincích	135
Zdeněk Žalud
Dvůr Jana Lucemburského a česká šlechta	143
Tomáš Baletka
Mezi Prahou a Brnem. Moravský markrabě Jošt
a způsoby jeho prezentace ? českého královského dvora	153
Mlada Holá
Vratislavští hejtmané. Reprezentanti královského majestátu
prvních Lucemburků na českém trůně (1335-1378)	161
Zdenka Hledíková
Vikáři Karla IV. v Sieně v roce 1355	177
Ivan Hlaváček
Zastavení ? udílení biskupských regálií a temporálií Karlem IV.
Zároveň příspěvek ? otázce pozdně středověkých deperdit	197
Jan Zdichynec
„Ex fastigio dignitatis assumpte et regie nostre maiestatis.u
Panovnická moc a cisterciácké kláštery v Horní a Dolní Lužici ve 13.-15. století	205
VZDĚLÁNÍ, UMĚNÍ A PANOVNICKÝ MAJESTÁT	219
Michal Svatoš
Univerzitní zakladatelské dílo Karla IV.	221
Milada Studničková
Panovnický majestát Zikmunda Lucemburského ve výtvarném umění	233
Milena Bartlová
Vlastní cestou. Výtvarné umění ve službách vladařské reprezentace
Jiřího z Poděbrad a českých stavů v době jagellonské	243
Jan Royt
Jan Očko z Vlašimi jako objednavatel uměleckých děl.
Votivní obraz Jana Očka z Vlašimi - jednota sacerdotia a imperia	259
Jaromír Homolka
Příspěvek ? dějinám české architektury krásného slohu (kolem roku 1400).
? slohové situaci tzv. Sloupové síně Pražského hradu	265
Jiří Kuthan
Staré opatství v nové záři majestátu císaře Karla IV.
Michael Parléř a klášter cisterciáků ve Zlaté Koruně	273
Hana Vlhová-Wôrner - Jaromír Černý
Hudba v době Karla IV.	291
KRÁLOVSKÝ MAJESTÁT POHLEDEM LITERÁTŮ A VZDĚLANCŮ	307
Václav Drška
„Reges criniti?“ Význam královské moci Meroveovců
v představách franské kroniky Řehoře z Tours	309
Václava Kofránková
Zlatý věk krále Otakara. Přemysl Otakar II. v kronikářství doby Karlovy a v Historii české Eneáše Silvia Piccolominiho	319
Martin Nejedlý
„A skrývá jeden obraz ze stříbra, tím drží krále ve své moci!“
Splendor maiestatis a přízrak očarovaného krále na přelomu 14. a 15. století	331
Milada Říhová
„Ad sidus regale“	349
Pavlína Cermanová
„Et vidi de mare bestiam ascendentem habentem capita septem.“
Světská moc v husitské apokalyptice	361
Seznam zkratek Seznam ilustrací
374
376
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpm0194091
3 CZ-PrHAC
5 20190415181105.9
7 ta
8 060119s2005----xr acfhf||||||010|0dcze||
20 ## $a 80-7185-773-4
40 ## $a ABA001 $b cze
41 0# $a cze
43 ## $a e-xr---
44 ## $a xr
45 ## $a q-s-
72 #7 $a 94(437) $x Dějiny Česka a Slovenska $2 Konspekt $9 8
80 ## $a 929.731 $2 MRF
80 ## $a 321.01 $2 MRF
80 ## $a 392/394 $2 MRF
80 ## $a 316.72/.75 $2 MRF
80 ## $a (437.3) $2 MRF
80 ## $a (082) $2 MRF
245 00 $a Lesk královského majestátu ve středověku : $b pocta prof. PhDr. Františku Kavkovi, CSc. k nedožitým 85. narozeninám / $c uspořádaly Lenka Bobková a Mlada Holá
250 ## $a 1. vyd.
260 ## $a Praha ; $a Litomyšl : $b Paseka, $c 2005
300 ## $a 378 s., [16] s. barev. obr. příl. : $b il. (některé barev.), portréty, faksim.
504 ## $a Obsahuje bibliografické odkazy
581 ## $a Rec.: <Martinovský Ivan,> <MZpčK> 42/2, <2007>, s. 651-679.
600 14 $a Kavka, František, $d 1920-2005 $7 jk01053316
655 #7 $a sborníky jubilejní
659 $a xbjab $x české (československé) sborníky a kolektivní monografie
700 1# $a Bobková, Lenka, $d 1947- $7 jn20000710013 $4 edt
700 1# $a Holá, Mlada, $d 1979- $7 jx20060120005 $4 edt
787 08 $i Recenze: $a Martinovský, Ivan, $t Minulostí Západočeského kraje $d (2007), $g 42/2, s. 651-679 $z 80-7185-773-4
901 $b 9788071857730 $f 1. vyd $o 20060420
910 ## $a ABB115
990 $a 6
992 $a D 14098
995 $a 94091
997 $a MM
998 $a n
998 $b a
998 $c m
1001 $a BIB94091
1773 $9 2005.
1964 $a xbjab
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar | loc}}
Odd. {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link