Voděrady dříve a dnes
František Kučka

Dnes vráceno

ISBN:978-80-87542-20-0
Údaje o vydání: První vydání
Nakladatelské údaje: Brno : Ivo Sperát, 2016

155 stran : ilustrace
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Citace
Rozpis částí /Recenzovaný dokument
Všechny díly
Obsah
                    Obsah
Úvodní slovo nakladatele................................................... 3
Úvodní úvaha............................................................... 4
Předmluva ................................................................. 6
Doba předhistorická........................................................ 8
Mladší doba kamenná, doba bronzová a železná............................ 8
Nej starší kulturní národy v našich zemích.............................. 9
Slovanské osídlení .....................................................10
Kmenové zřízení slovanů.................................................10
Území Voděrad a jejich okolí v době slovanského osídlování ............11
Jak vznikl název Voděrady ..............................................11
Společenské zřízení slovanů ............................................12
Hradské zřízení ........................................................12
Voděradské okolí .......................................................13
Doba historická ...........................................................14
Historické prameny......................................................14
První voděradští vladykové..............................................14
Rodové znaky - znak rytířů u Voděrad ...................................16
Rod rytířů z Voděrad ...................................................17
Větev Plachých z Voděrad................................................20
Větev Puehartů z Voděrad ..............................................21
Šerkové ve Voděradech...................................................22
Jan Puchart z Voděrad ..................................................23
Další Puchartové .......................................................24
Poslední Puchartové ve Voděradech.......................................25
Další členové větve Plachých .......................................... 26
Puchartové v Čechách....................................................27
Staré voděradské rody a rodiny..........................................28
Voděrady a jejich okolí v nejstarších dobách ..............................30
Poloha vesnice a ráz okolní krajiny v minulosti ........................30
153
Původní voděradská zástavba............................................34
Svobodné voděradské dvory a nej starší selská hospodářství, rozdělení vesnice ... 35
Vznik a vývoj selského poddanství ........................................41
Šlechta rodová, šlechta vojenská (úřednická), církevní ústavy..........41
Počátky majetkové závislosti obecného lidu, vnitřní kolonizace.........42
Osobní poddanství .....................................................43
Dědičný nájem selské půdy, německá kolonizace..........................43
Rozšiřování zákupního práva na staré vesnice...........................44
Jednotná vrstva poddaných..............................................44
Svobodníci, dvořáci, nápravníci .......................................45
Druhy nesvobodných selských usedlostí podle rozlohy jejich pozemků, bezzemci .....................................................................45
Povinnosti poddaných vůči vrchnostem, církvi a zemi ...................46
Počátky druhého nevolnictví ...........................................47
Doba pobělohorská, robotní patenty.....................................48
Vykupování z robot ....................................................52
Dovršení druhého nevolnictví ..........................................52
Práva poddaných ? jejich statkům.......................................54
Statky zakoupené a nezakoupené ........................................54
Zdanění pozemkového a domovního majetku, pozemkové katastry...............57
Obnovení pozemkové daně, první lánová vizitace.........................57
Druhá lánová vizitace a lánové rejstříky, zdanění domů a řemesel.......57
Tereziánské katastry ..................................................58
Zdanění dominikální půdy, dominikální katastr..........................58
Urbariální fase .......................................................59
Josefínský katastr.....................................................59
Stabilní katastr a matrika výnosu pozemkového .........................60
Domovní daň třídní.....................................................60
Pozemková a domovní držba ve Voděradech od 2. poi. 17. stol. a její zatížení, staré voděradské rody...........................................................61
Nejstarší písemné prameny o voděradských selských usedlostech, odhad statku kunštátského ........................................................61
154
Voděradské statky a chalupy ve druhé polovině 17. stol..................65
Voděradské statky a chalupy ve druhé polovině 18. stol..................70
Parifíkace selských usedlostí ve Voděradech .............................74
Zakupování voděradských selských statků..................................75
Zemědělská hospodářství a chalupy bezzemků podle urbariálních fasi .....78
Rozdělení pozemkové držby ve Voděradech podle josefínského katastru......80
Stav voděradských statků a domů ve dvacátých letech 19. stol. a jejich pozdější změny..................................................................83
Vrchnostenské platy a naturální dávky voděradských poddaných ............88
Církevní dávky.......................................................... 89
Státní kontribuce .......................................................90
Vývoj robotních povinností ve Voděradech za druhého nevolnictví a jejich vykupování.............................................................91
Některé poznámky ? rozdělení vesnice a charakteristika jejích částí......96
Postupné drobení zemědělské půdy.........................................99
Pomístní jména a názvy místních částí obce................................101
Řemesla a obchod..........................................................107
Veřejná správa............................................................110
Náboženské poměry ve Voděradech a okolí...................................116
Voděrady a jejich okolí za válečných tažení...............................120
Život v dávných Voděradech ...............................................123
Revoluční rok 1848........................................................129
Obecní samospráva a organizace státní správy po r. 1848...................135
Příloha čís. 1 : Přibližný plán zástavby do r. 1846.......................136
Příloha čís. 2: Přehled hospodářských usedlostí a chalup ve Voděradech do roku 1846......................................................................137
Příloha čís. 3: Paměti Františka Lukšíka..................................145
Edice pramenů ............................................................149
Použité zkratky...........................................................149
Literatura................................................................150
Obsah ....................................................................153
155
                  
Detail
Název pole Obsah pole
Kontrolní číslo kpm01424821
Identifikátor kontrolního čísla CZ-PrHAC
Datum posledního zpracování 20171207172454.1
Kódy fyzického popisu ta
Údaje pevné délky 161213s2016----xr a|||e||||||000|0|cze||
Mezinárodní standardní číslo knihy 978-80-87542-20-0 (brožováno)
Zdroj katalogizace ABA001 čeština rda
Kód jazyka čeština
Kód geografické oblasti e-xr--- e-xr-jm czenas
Časové období obsahu dokumentu --w-
Kód předmětové kategorie 94(437) Dějiny Česka a Slovenska Konspekt 8
Mezinárodní desetinné třídění 94(437.322) MRF
Mezinárodní desetinné třídění (048.8) MRF
Hlavní záhlaví - osobní jméno Kučka, František, 1909-1996 jo2016936419 Autor Autor
Údaje o názvu Voděrady dříve a dnes / František Kučka
Údaje o vydání První vydání
Nakladatelské údaje, údaje o vytvoření díla, autorská práva Brno : Ivo Sperát, 2016
Fyzický popis 155 stran : ilustrace
Typ obsahu text txt rdacontent
Typ média bez média n rdamedia
Typ nosiče svazek nc rdacarrier
Poznámka o skryté bibliografii atd. Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
Klíčové slovo obce
Klíčové slovo dějiny obcí
Klíčové slovo vlastivěda
Žánr/forma přehledy
Systematika yba přehledná zpracování dějin českých zemí (chronologicky)
Systematika ttee města, obce
Údaje o vydání 9788087542200 1. vydání 20161220
Údaj pro souborný katalog ABB115
Katalogizátor Horčáková
Geografický údaj (HUAV) Voděrady (okres Blansko)
Geografický údaj (HUAV) Blansko (okres)
MARC
Pole Ind Obsah pole
1 kpm01424821
3 CZ-PrHAC
5 20171207172454.1
7 ta
8 161213s2016----xr a|||e||||||000|0|cze||
20 ## $a 978-80-87542-20-0 $q (brožováno)
40 ## $a ABA001 $b cze $e rda
41 0# $a cze
43 ## $a e-xr--- $b e-xr-jm $2 czenas
45 ## $a --w-
72 #7 $a 94(437) $x Dějiny Česka a Slovenska $2 Konspekt $9 8
80 ## $a 94(437.322) $2 MRF
80 ## $a (048.8) $2 MRF
100 1# $a Kučka, František, $d 1909-1996 $7 jo2016936419 $4 aut $e Autor
245 10 $a Voděrady dříve a dnes / $c František Kučka
250 ## $a První vydání
264 #1 $a Brno : $b Ivo Sperát, $c 2016
300 ## $a 155 stran : $b ilustrace
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
504 ## $a Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
653 ## $a obce
653 ## $a dějiny obcí
653 ## $a vlastivěda
655 #7 $a přehledy
659 $a yba $x přehledná zpracování dějin českých zemí (chronologicky)
659 $a ttee $x města, obce
901 $b 9788087542200 $f 1. vydání $o 20161220
910 ## $a ABB115
997 $a VH
1651 $a Voděrady (okres Blansko)
1651 $a Blansko (okres)
Dokumenty ke stažení
Bibliografie - monografie
Oblíbené
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné