Moderní dějiny

Dnes vráceno

Recenze: Marek Šmíd
Nakladatelské údaje: (2017),
Moderní dějiny Roč. 25, č. 1 s. 312-316
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}Citace
Rozpis částí /Recenzovaný dokument
Všechny díly
Obsah
                    OBSAH
Úvod.............................................................. 11
1.	ZMĚNY V DĚJINÁCH:
CÍRKEV, KONTINUITY A DISKONTINUITY................................ 15
1.1	Paradigmatické promény západního křesťanství ..................... 15
1.2	Ztráta katolicity a nastoupení cesty ? sekularizaci ............. 24
1.3	Církev a diskontinuity moderny .................................. 35
Revoluce a církev............................................. 36
Dvojí periodizace evropských a církevních dějin .................. 40
Radikální proměny západní společnosti ........................ 44
Prohlubování diskontinuity vývoje západní společnosti............. 47
Dynamické proměny Západu po roce 1918 ........................ 51
2.	CÍRKEV V MODERNÍ DOBĚ. ČTYŘI SONDY
DO PROBLÉMOVÝCH OBLASTÍ ...................................... 55
2.1	Církev a politické zřízení: příběh hnutí Sillon.................. 55
Demokratické a republikánské hnutí katolické mládeže: protimluv? . 57
Demokratické hnutí a proměny papežské politiky ................... 62
Apoštolský list Notre charge: odsouzení a rozpuštění Sillonu ..... 66
Církev, monarchisté, republikáni: dvojí metr?................. 70
2.2	Jak historici středověku zachránili katolickou církev............ 77
Teologie a společnost v 19. století .............................. 77
Spor o výklad církevních dějin ................................... 81
Církevní úřady a církevní dějiny Historie a teologie ......
S 00
2.3	Prameny křesťanství a moderní kritika............................... 91
Alfred Loisy a jeho dílo............................................... 92
Na cestě k exkomunikaci................................................ 97
Alfred Loisy ateista?..................................................101
2.4	Stanovení diagnóze: katolicismus
mezi modernismem a medievalismem.......................................106
Katolicita, modernismus a medievalismus................................108
Budoucnost náboženství ................................................112
3.	KONCIL, CÍRKEV, SPOLEČNOST............................................ 115
3.1	Proč koncil? Proč tehdy? ...........................................115
3.2	Svoboda koncilu a role papežství ...................................122
Předpoklady svolání Druhého	vatikánského koncilu.......................124
Jan XXIII. a zrod myšlenky koncilu...................................126
Pavel VI. a jeho role na koncilu ....................................133
Koncil a jeho papežové, papežové a jejich koncil ....................140
3.3	Druhý vatikánský koncil a otázka omylů a herezí ....................142
Katolický integrismus a potlačování legitimní plurality
uvnitř církve .........................................................143
Odmítání dějinnosti či postavení nad a mimo dějiny...................150
Ignorování pastorální a evangelizační dimenze
a alibistický kult doktrinálnosti......................................152
Působení dualistického myšlení, nepňjetí tělesnosti
a pohrdání sexualitou .................................................155
Sebestřednost a vymezování proti legitimnímu domýšlení
a prosazování křesťanských myšlenek mimo rámec církve..................157
Rezignace na katolicitu/univerzalitu a definování církevní indentity
v polemickém vymezování................................................160
Nadřazenost struktury a institucionálního formátu církve
nad její poslání a finalitu............................................162
Koncil a věroučné omyly ...............................................164
3.4	Církev a dějinnost v moderní dobé:
mimořádné ambivalentní vztah......................................165
Církev a dějiny na rozhraní 19.-20. století ......................167
Od statické církve bojující k dynamickému putujícímu Božímu lidu..177
Opravdové pňjetí dějinnosti jako podmínka
otevření cesty do budoucnosti.......................................181
3.5	Druhý vatikánský koncil: přínosy a nenaplněná očekávání...........183
Nenaplněná očekávání?...............................................187
Zvládnutý přechod od premoderny k postmoderně?
Kriteriologie „úspěšného“ papežství.................................193
3.6	Hermeneutika kontinuity, reforma reformy
a další pokusy o neutralizaci významu koncilu.......................197
Nástup Benedikta XVI. a hermeneutika kontinuity ....................198
Další kroky - Summorum Pontificum a „dialog“ s lefébristy.........204
Reforma reformy a „nové“ „objektivní“ dějiny
Druhého vatikánského koncilu .......................................208
Teolog, kardinál a papež Ratzinger a koncil ........................213
3.7	Evangelium, církev, kontinuita a diskontinuita......................216
Soupis pramenů a literatury..............................................229
Resume...................................................................242
Jmenný rejstřík..........................................................244
                  
Detail
Název pole Obsah pole
Kontrolní číslo kpw19424812
Identifikátor kontrolního čísla CZ-PrHAC
Datum posledního zpracování 20171208025846.8
Kódy fyzického popisu ta
Údaje pevné délky 170717s2017----xr #|||f#o|||#000 0#cze||
Mezinárodní standardní číslo knihy 978-80-7429-643-7
Zdroj katalogizace ABB115 čeština rda
Název recenze Recenze: Marek Šmíd
Název recenzovaneho dokumentu Církev, tradice, reforma : odkaz Druhého vatikánského koncilu / Tomáš Petráček
Hlavní záhlaví - osobní jméno Šmíd, Marek, 1979- ola2007364971 Recenzent Recenzent
Údaje o názvu Moderní dějiny
Nakladatelské údaje, údaje o vytvoření díla, autorská práva (2017),
Fyzický popis s. 312-316
Typ obsahu text txt rdacontent
Typ média bez média n rdamedia
Typ nosiče svazek nc rdacarrier
Údaje o číslování Roč. 25, č. 1
Údaj pro souborný katalog ABB115
Katalogizátor Beštová
Katalogizátor Rexová
MARC
Pole Ind Obsah pole
1 kpw19424812
3 CZ-PrHAC
5 20171208025846.8
7 ta
8 170717s2017----xr #|||f#o|||#000 0#cze||
20 ## $a 978-80-7429-643-7
40 ## $a ABB115 $b cze $e rda
98 $h Recenze: $c Marek Šmíd
99 #0 $a Církev, tradice, reforma : $b odkaz Druhého vatikánského koncilu / $c Tomáš Petráček
100 1# $a Šmíd, Marek, $d 1979- $7 ola2007364971 $4 rev $e Recenzent
245 10 $a Moderní dějiny
264 #1 $c (2017),
300 ## $a s. 312-316
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
362 0# $a Roč. 25, č. 1
910 ## $a ABB115
997 $a VB
997 $a KZ
Dokumenty ke stažení
Recenze
Oblíbené
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné