Jak psát dějiny velkých měst?
Radana Červená, Tomáš Dvořák, Aleš Vyskočil

Dnes vráceno

ISBN:978-80-86736-53-2; 978-80-7561-036-2; 978-80-7286-296-2
Dvořák, Tomáš, 1973- Autor
Vyskočil, Aleš, 1973- Autor
Údaje o vydání: Vydání první
Nakladatelské údaje: Brno : Statutární město Brno, Archiv města Brna ; v Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně ; [Praha] : Historický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i., 2016

529 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, plány, faksimile
Edice: Brno v minulosti a dnes ; suplementum č. 25
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}

Klíčová slova: města; dějiny měst; historiografie; metodologie; velkoměsta
Systematika: české (československé) sborníky a kolektivní monografie; přehledná zpracování dějin českých zemí (chronologicky); města, obce; přehledná zpracování světových dějin (chronologicky)
Geografický údaj: Evropa střední

Částečně německý a slovenský text, anglické a německé resumé
Poznámka: Vydáno ve spolupráci s Historickým ústavem Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně; 300 výtisků
Žánr a forma: monografie kolektivní

Citace
Rozpis částí /Recenzovaný dokument
Všechny díly
Obsah
                    obsah
15 TOMÁŠ DVOŘÁK — ALEŠ VYSKOČIL
Jak psát dějiny velkých měst? Syntetické zpracováni městských dějin jako teoretický a praktický problém v obdobi informační revoluce. Projekt Velké dějiny Brna
31 EDIČNÍ POZNÁMKA
DĚJINY MĚSTA JAKO KONCEPT V SOUČASNÉM DĚJEPISECTVÍ — SOUČASNÉ PROJEKTY DĚJIN MĚST
35 FERDINAND OPLL (WIEN)
Stadtgeschichte(n) heute. Das Fallbeispiel Wien und der Versuch einer Anleitung zu einem Idealtyp
51 JURAJ ŠEDIVÝ (BRATISLAVA)
Moderná a postmoderná koncepcia urbánnych dejín na príklade Bratislavy
73 VÁCLAV LEDVINKA — JIŘÍ PEŠEK (PRAHA)
Vědecké dějiny Prahy - idea, možnosti, skutečnost
85 LIBOR JAN (BRNO)
Proporce a disproporce - problém nejen svazku o středověku Brna
91 THOMAS KRZENCK (LEIPZIG)
„Dějiny a jazyk“. Jak psát dějiny Brna v němčině? Pokus po stech letech
111 IRENA LOSKOTOVÁ (BRNO)
Dějiny města jako hypertext: Internetová encyklopedie dějin Brna
121 MARTIN PEKÁR (KOŠICE)
Zlomové udalosti 20. storočia v syntézach dejín vybraných slovenských miest. Poznámky k trendom vo výskume
133 JUDIT PÁL (CLUJ-NAPOCA)
Stadtbegriff und Stadtgeschichte in der ungarischen und rumänischen Geschichtsschreibung
149 ZDZISLAW NOGA (KRAKOW)
Großstadtmonografien in der polnischen Geschichtsschreibung
157 IVETA COUFALOVÁ (OLOMOUC)
Dokumentace nebo nostalgie? Ediční řada Zmizelé Čechy, Morava, Slezsko. Několik poznámek ? jedné ediční řadě a obecně ? roli a možnostem editora v digitálním věku
167 IVANA EBELOVÁ (PRAHA)
Dějiny českých, moravských a slezských měst - ediční řada Nakladatelství Lidové noviny
177 VLASTIMIL SVĚRÁK (JIHLAVA)
Moderní publikace o dějinách města Jihlavy
METODOLOGICKÉ A KONCEPČNÍ PROBLÉMY DĚJIN MĚST, SPECIFICKÉ FENOMÉNY DĚJIN STŘEDOEVROPSKÝCH MĚST
187 VLADIMÍR MAŇAS (BRNO)
Syntéza jako výzva: interdisciplinarita při konstrukci městských dějin středověku a raného novověku
191 BLANKA SOUKUPOVÁ (PRAHA)
Český etnologický (antropologický) výzkum města, jeho multietnicity a multikulturality
209 BOHUMÍR SMUTNÝ (BRNO)
Poznámky ke zpracování dějin průmyslu v publikacích o dějinách moravských a slezských měst v nedávné minulosti až do současnosti
223 MAREK ĎURČANSKÝ (PRAHA)
Město a univerzita. Několik poznámek ? tématu a jeho roli v syntetických zpracováních dějin měst
233 JIŘÍ HANUŠ (BRNO)
Město: místo mezi nebeským Jeruzalémem a Babylónem
247 NIKOLA REGINÁČOVÁ (KOŠICE)
Centrum a periféria - vývoj populácie v mestských častiach Košíc v 19. storočí
273 ATTILA TÓZSA-RIGÓ (MISKOLC)
Eine neue methodologische Interpretationsmöglichkeit für Stadtgeschichte, oder wissenschaftliche „Modeströmung"? Geschäftsnetzwerke zwischen nordwestungarischen und mährischen Städten in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts
285 BOHUMÍR BERNÁŠEK (PRAHA)
Pohled na dějiny měst skrze proměny lokální identity
299 HELENA CHALUPOVÁ (PRAHA)
Pověsti coby plod druhého života dějin města na příkladu Prahy
307 MARIE TOŠNEROVÁ (PRAHA)
Kronika česká Václava Hájka z Libočan jako pramen městské historiografie
DĚJINY MĚST A PRAMENNÁ ZÁKLADNA — PERSPEKTIVA A LIMITY
323 JANA VOJTÍŠKOVÁ (HRADEC KRÁLOVÉ)
Torzovitost pramenů v kmenovém archivním fondu: Lze v takovém případě psát syntézu městských dějin?
329 MICHAELA HRUBÁ (ÚSTÍ NAD LABEM) —
HANA JORDÁNKOVÁ (BRNO)
Městské knihy a význam jejich zpřístupňování pro badatelskou a publikační činnost v oblasti urbánních dějin. Na okraj realizace projektu Libri civitatis
349 MILAN VOJÁČEK (PRAHA)
Lze vytvořit databázi obyvatel Prahy pro léta 1850-1914?
355 RADEK BLÁHA (HRADEC KRÁLOVÉ)
Archeologické prameny, jejich využití a kombinace s jinými typy pramenů v syntéze dějin Hradce Králové
371 EVA CHODĚJOVSKÁ (PRAHA)
Staré mapy a plány jako pramen pro dějiny měst v České republice?
393 ROBERT ŠIMŮNEK (PRAHA)
Raně novověké veduty měst - dávné „panoramatické fotografie"?
417 PETR JUŘÁK (FRÝDEK-MÍSTEK)
Pramenný a ikonografický materiál ? dějinám měst v muzejních sbírkách
PŘÍKLADY DÍLČÍCH PROBLÉMŮ
437 LENKA MARTÍNKOVÁ (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
České Budějovice na přelomu 18. a 19. století jako biskupské rezidenční město
453 KRYŠTOF DRNEK (PRAHA)
Projekt okružního dopravního systému v meziválečné Praze
465 VIKTOR VELEK (OSTRAVA)
Místo a role menšinových hudebních kultur v dějinách velkoměst na příkladu české hudební kultury vídeňských Čechů
PŘÍLOHY
485 SUMMARY
503 RESÜMEE
521 MÍSTNÍ REJSTŘÍK
                  
Detail
Název pole Obsah pole
Kontrolní číslo kpm01420683
Identifikátor kontrolního čísla CZ-PrHAC
Datum posledního zpracování 20171207172337.4
Kódy fyzického popisu ta
Údaje pevné délky 170117s2016----xr acehf||||||001|0|cze||
Mezinárodní standardní číslo knihy 978-80-86736-53-2 (Archiv města Brna ; brožováno)
Mezinárodní standardní číslo knihy 978-80-7561-036-2 (Univerzita J. E. Purkyně ; brožováno)
Mezinárodní standardní číslo knihy 978-80-7286-296-2 (Historický ústav AV ČR ; brožováno)
Zdroj katalogizace BOA001 čeština rda
Kód jazyka čeština němčina slovenština angličtina němčina
Kód geografické oblasti e-xr--- ec-----
Kód předmětové kategorie 930 Historická věda. Pomocné vědy historické. Archivnictví Konspekt 8
Mezinárodní desetinné třídění 911.375(091) MRF
Mezinárodní desetinné třídění 930 MRF
Mezinárodní desetinné třídění 911.375.4 MRF
Mezinárodní desetinné třídění 930.2 MRF
Mezinárodní desetinné třídění (437.3) MRF
Mezinárodní desetinné třídění (4-191.2) MRF
Mezinárodní desetinné třídění (048.8:082) MRF
Hlavní záhlaví - osobní jméno Červená, Radana, 1975- mzk2006363394 Autor Autor
Údaje o názvu Jak psát dějiny velkých měst? / Radana Červená, Tomáš Dvořák, Aleš Vyskočil
Variantní názvy Dějiny velkých měst
Údaje o vydání Vydání první
Nakladatelské údaje, údaje o vytvoření díla, autorská práva Brno : Statutární město Brno, Archiv města Brna ; v Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně ; [Praha] : Historický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i., 2016
Fyzický popis 529 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, plány, faksimile
Typ obsahu text txt rdacontent
Typ média bez média n rdamedia
Typ nosiče svazek nc rdacarrier
Údaje o edici Brno v minulosti a dnes ; suplementum č. 25
Všeobecná poznámka Vydáno ve spolupráci s Historickým ústavem Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
Všeobecná poznámka 300 výtisků
Poznámka o skryté bibliografii atd. Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Poznámka o jazyku Částečně německý a slovenský text, anglické a německé resumé
Klíčové slovo města
Klíčové slovo dějiny měst
Klíčové slovo historiografie
Klíčové slovo metodologie
Klíčové slovo velkoměsta
Žánr/forma monografie kolektivní
Systematika xbjab české (československé) sborníky a kolektivní monografie
Systematika yba přehledná zpracování dějin českých zemí (chronologicky)
Systematika ttee města, obce
Systematika qa přehledná zpracování světových dějin (chronologicky)
Vedlejší záhlaví - osobní jméno Dvořák, Tomáš, 1973- js20060922008 Autor Autor
Vedlejší záhlaví - osobní jméno Vyskočil, Aleš, 1973- jo2006333727 Autor Autor
Vedlejší záhlaví pro edici - unifikovaný název Brno v minulosti a dnes
Údaje o vydání 978-80-86736-53-2 978-80-7561-036-2 978-80-7286-296-2 1. vydání Chybná ISBN uvedena na rubu titulního listu i v tiráži - bez závorkových výkladů 20170203
Údaj pro souborný katalog ABB115
Signatura C 112152
Katalogizátor Horčáková
Geografický údaj (HUAV) Evropa střední
MARC
Pole Ind Obsah pole
1 kpm01420683
3 CZ-PrHAC
5 20171207172337.4
7 ta
8 170117s2016----xr acehf||||||001|0|cze||
20 ## $a 978-80-86736-53-2 $q (Archiv města Brna ; $q brožováno)
20 ## $a 978-80-7561-036-2 $q (Univerzita J. E. Purkyně ; $q brožováno)
20 ## $a 978-80-7286-296-2 $q (Historický ústav AV ČR ; $q brožováno)
40 ## $a BOA001 $b cze $e rda
41 0# $a cze $a ger $a slo $b eng $b ger
43 ## $a e-xr--- $a ec-----
72 #7 $a 930 $x Historická věda. Pomocné vědy historické. Archivnictví $2 Konspekt $9 8
80 ## $a 911.375(091) $2 MRF
80 ## $a 930 $2 MRF
80 ## $a 911.375.4 $2 MRF
80 ## $a 930.2 $2 MRF
80 ## $a (437.3) $2 MRF
80 ## $a (4-191.2) $2 MRF
80 ## $a (048.8:082) $2 MRF
100 1# $a Červená, Radana, $d 1975- $7 mzk2006363394 $4 aut $e Autor
245 10 $a Jak psát dějiny velkých měst? / $c Radana Červená, Tomáš Dvořák, Aleš Vyskočil
246 30 $a Dějiny velkých měst
250 ## $a Vydání první
264 #1 $a Brno : $b Statutární město Brno, Archiv města Brna ; $a v Ústí nad Labem : $b Univerzita Jana Evangelisty Purkyně ; $a [Praha] : $b Historický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i., $c 2016
300 ## $a 529 stran : $b ilustrace (převážně barevné), portréty, plány, faksimile
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
490 1# $a Brno v minulosti a dnes ; $v suplementum č. 25
500 ## $a Vydáno ve spolupráci s Historickým ústavem Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
500 ## $a 300 výtisků
504 ## $a Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
546 ## $a Částečně německý a slovenský text, anglické a německé resumé
653 ## $a města
653 ## $a dějiny měst
653 ## $a historiografie
653 ## $a metodologie
653 ## $a velkoměsta
655 #7 $a monografie kolektivní
659 $a xbjab $x české (československé) sborníky a kolektivní monografie
659 $a yba $x přehledná zpracování dějin českých zemí (chronologicky)
659 $a ttee $x města, obce
659 $a qa $x přehledná zpracování světových dějin (chronologicky)
700 1# $a Dvořák, Tomáš, $d 1973- $7 js20060922008 $4 aut $e Autor
700 1# $a Vyskočil, Aleš, $d 1973- $7 jo2006333727 $4 aut $e Autor
830 #0 $a Brno v minulosti a dnes
901 $a 978-80-86736-53-2 $a 978-80-7561-036-2 $a 978-80-7286-296-2 $f 1. vydání $g Chybná ISBN uvedena na rubu titulního listu i v tiráži - bez závorkových výkladů $o 20170203
910 ## $a ABB115
992 $a C 112152
997 $a VH
1651 $a Evropa střední
Dokumenty ke stažení
Bibliografie - monografie
Oblíbené
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné