Akademická encyklopedie českých dějin.
Sv. 4 D - G (dadaismus gymnázium)
vědecký redaktor Jaroslav Pánek

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exemplars Bound volumes
Loading exemplars
Document is currently in processing No exemplars Document has no bound volumes
Citation
Parts list / Reviewed document
All parts
Contents
                  HESLÁŘ D - G
Odkazová hesla jsou vyznačena kurzívou.
D
dadaismus.................................11
dálněvýchodní transakce 1919 .............12
daně .....................................12
darwinismus ..............................17
DAV ......................................17
Davidova hvězda ..........................18
decenální reces...........................18
Děčané....................................18
dědické právo ............................18
Dědictví sv. Cyrila a Metoděje............20
Dědictví svatováclavské...................20
dědičná držba.............................20
dědičnost trůnu ..........................20
defenestrace..............................21
defenzor..................................21
definitiva................................21
deismus...................................22
dějepis (školní)..........................23
dějepisectví..............................53
dějepisné učebnice........................53
dějiny....................................57
dějiny dějepisectví.......................58
dějiny diplomacie ........................58
dějiny každodennosti......................59
dějiny mentalit...........................61
dějiny přírodních věd.....................62
dějiny rodiny.............................63
dějiny techniky ..........................63
dějiny vědy ..............................64
dekadence.................................64
děkan.....................................66
děkanát...................................66
deklarace.................................66
Deklarace o konfederaci ( 1940) ..........66
deklaratoria Obnoveného zřízení zemského ....67
dekret....................................67
dekret kutnohorský........................67
dekrety prezidenta republiky..............68
delegace..................................70
Dělnická akademie ........................71
dělnické hnutí v Českých zemích
a Československu do roku 1945 .........71
Dělnické listy............................86
dělnické rady ............................86
dělnické spolky...........................87
Dělnické tělocvičné jednoty...............88
dělnický tisk ............................89
Dělnický vzdělávací spolek (1867).........91
dělnictvo ................................92
demografický vývoj Českých zemí...........98
demografie .............................111
demokracie..............................111
Demokratická strana ......................114
Demokratická unie (DEU)...................115
demokratický centralismus ................115
demokratizace............................116
demonstrace .............................120
demonstrace studentů 17. listopadu 1939
v Praze................................120
demonstrace studentů 17. listopadu 1989
v Praze ...............................122
denár ...................................123
dendrochronologie........................123
Děpoltici................................125
deportace................................125
deputace.................................126
deputát..................................127
desátek .................................127
Desetiletí duchovní obnovy národa .......128
desetipanský úřad........................128
desideria z roku 1790 ...................129
deskový statek...........................130
desky dvorské ...........................130
desky zemské ............................131
detronizace Habsburků 1918...............135
dětství..................................135
Deutschböhmen............................150
Deutschdemokratische Freiheitspartei.....151
Deutsche Arbeiterpartei .................151
Deutsche Arbeits- und Wirtschaftsgemeinschaft ............................151
Deutsche Fortschrittpartei.............. 151
Deutsche Gewerbepartei...................151
Deutsche christlich-soziale Volkspartei..151
Deutsche liberale Partei................ 151
Deutsche nationale Partei .............. 151
Deutsche nazionalsozialis tische
Arbeiterpartei.........................151
Deutsche Partei .........................151
Deutsche sozialdemokratische
Arbeiterpartei........................ 151
Deutsche Volkspartei........................
Deutscher Kulturverband..................151
Deutscher Nationalverband............... 152
7
Deutscher Schul verein...................152
Deutscher Turnverband....................153
Deutsch-mährische Partei.................153
Deutschnationale Partei in Österreich....153
Deutschpolitisches Arbeitsamt ...........153
Deutschradikale Partei...................154
Deutschsüdmähren ........................154
devalvace................................154
Devětsil.................................156
devotio moderna..........................156
dezerce..................................157
diakon...................................157
diakonát.................................157
dialekt (nářečí).........................157
diaspora ................................158
didaktika dejepisu.......................160
diecéze..................................163
diecézni statuta ........................164
dignitář.................................165
diktatura................................165
diktatura proletariátu ..................168
Dílo.....................................168
Dílo koncilové obnovy....................168
dimisorium ..............................169
diplomacie ..............................169
diplomatář...............................170
diplomatika..............................170
Directorium in publicis et cameralibus..175
direktorium .............................176
disent ..................................178
diskurs .................................179
dispens..................................179
disputace................................180
divadelní slavnosti 1918.................180
divadlo..................................181
Divadlo D-34.............................181
Divadlo E. F. Buriana....................182
Divadlo na Vinohradech...................182
Divadlo Spejbla a Hurvínka .............184
dívčí vzdělávání.........................185
dlouhá mince ............................188
doba hradištní ..........................189
doba předbřeznová .......................189
dobročinnost.............................195
dobrovolníci ............................196
dočasná vláda pro Slovensko .............198
dogma....................................198
Dohoda ..................................198
dohoda o výměně maďarského
obyvatelstva (1946) ...................199
dohoda v Orlové 1918 ................... 200
dohodové mocnosti........................200
dolní konzistoř..........................200
Dolní Lužice ............................200
Dolní Rakousy..........................200
Dolní Slezsko .........................200
dóm ...................................201
domácí odboj (1914-1918)...............201
domácí odboj (1939-1945)...............201
domažlický mír.........................201
doména.................................201
dominikál .............................201
dominikáni ............................202
dominikánky ...........................205
dominium...............................205
dominium speciale a generale...........206
domkář.................................207
domobrana .............................207
Domovina ..............................208
domovské právo.........................209
donace.................................211
donátor................................212
Donínsko...............................212
doprava v Českých zemích ..............213
Doudlebi ..............................229
drama .................................229
drážďanská schůzka 1968 ...............233
drážďanský mír.........................233
drobečková aféra.......................233
drobečková politika ...................234
Druhá internacionála...................234
druhá pražská defenestrace ............235
druhá pražská petice...................237
druhá republika .......................239
druhá světová válka ...................242
druhé nevolnictví .....................251
druhý pařížský mír.....................251
družina ...............................251
družstevní vlastnictví ................252
družstevnictví.........................252
družstvo...............................254
dřevozpracující průmysl ...............255
dualismus .............................257
dubnová národní přísaha 1918...........258
dubnová ústava (1873)................. 258
dubnová ústava (Pillersdorfova - 1848) .... 258
důchodní ..............................259
duchovenstvo ..........................259
duchovní stav .........................260
dukát .................................260
dukelská operace ......................261
Dunajský pakt 1935 ....................261
dušník.................................261
důvěrník (Treuhänder) .................261
Dva tisíce slov........................261
„Dvaapůltá“ (Vídeňská) internacionála .262
dveřník................................262
dvojhonná soustava.....................262
8
Dvoj spolek ............................262
dvorní dodavatel........................263
dvorská etiketa..........................263
dvorská komora...........................264
dvorská rada ............................266
dvorská rytířská kultura.................266
dvorská služba ..........................269
dvorská účtárna .........................269
dvorská válečná rada ....................269
dvorské desky...........................270
dvorské úřady...........................270
dvorský ceremoniál......................272
dvorský policejní a cenzumí úřad........272
dvorský řád (1527)......................273
dvorský soud............................274
dvorský sudí............................275
Dvouletý plán hospodářské obnovy.......275
dvůr...................................275
E
edice pramenů ..........................282
edikt Boleslava II......................284
eisenašský diplom ......................284
eisenašský program .....................285
ekologie ...............................285
ekonomická teorie a ekonomické myšlení ....287
ekonomický nacionalismus ...............291
ekonomie ...............................292
ekumenismus.............................292
elektrifikace...........................293
elogium.................................294
emancipace..............................294
emfyteuze ..............................296
emigrace ...............................296
emmersdorfská ujednání..................302
empír...................................303
encyklika (papežská) ...................303
energetický průmysl ....................304
epidemie ...............................305
epigrafika..............................312
episkopát...............................312
epitaf..................................313
epocha..................................314
epos.....................................314
erb .....................................315
erbovní pověst...........................316
erbovní strýcovství......................316
erbovník.................................317
erekční knihy ..........................318
eremita..................................318
eschatologie ...........................318
etnický federal ismus ...................318
etnogeneze Slovanů.......................319
eucharistie..............................319
euroasijské hnutí .......................319
evangeliář...............................320
evangelistář.............................320
Evropská unie............................320
exempce .................................325
exil ....................................325
exilový tisk (1939-1945).................325
exkomunikace.............................327
exorcismus...............................327
expektance ..............................327
exteritorialita..........................327
exulant..................................328
F
faktor ...................................329
faktorský systém..........................329
fakulta...................................329
Falc......................................329
fale......................................329
falcká válka .............................329
falckrabí.................................330
falzum....................................330
fara .....................................330
farář.....................................330
farní správa .............................330
farní škola...............................330
farník....................................330
farnost ................................331
fašismus ...............................333
federace................................335
Federace českých anarchokumunistů......335
federalismus............................337
Federální shromáždění...................338
fémové vraždy ..........................339
feuda extra curtem .....................339
feudalismus.............................339
feudální rozdrobenost ..................340
feudum..................................341
fideikomis .............................341
filozofie českých dějin.................341
9
finanční kapitál............................348
fiskalismus.................................349
fiskální úřad...............................349
fiskus .....................................349
fišmistr....................................349
flagelace ..................................349
florén .....................................350
fojt........................................350
fojtství....................................350
folklór.....................................351
formulář....................................351
formulářová sbírka .........................351
francouzská vojenská mise v ČSR ............352
G
Gajdova aféra ..........................361
Gastýnská smlouva.......................361
gender studies..........................361
genealogie..............................362
generace Národního divadla..............369
generál řádu ...........................370
generální berně ........................370
generální cechovní artikule ............370
generální cechovní patent (1731) .......370
generální pardon........................371
generální řeholní studia ...............371
generální semináře......................371
generální sněm..........................373
generální štáb ( 1918-1992).............374
generální vikář.........................375
genocida ...............................375
gentský systém .........................377
geometrie...............................378
Germáni ................................380
germanizace.............................381
gestapo.................................383
frankfurtský sněm ........................352
franská říše..............................352
františkáni ..............................353
Freialldeutsche Partei ...................355
Freikorps.................................355
Friedjungův proces .......................356
frýdlantské knížectví.....................356
frýdlantské vévodství.....................356
fundamentální články......................358
fundátor..................................359
Furlansko ................................359
fyziokratismus............................359
ghetto .................................385
glejt ..................................386
glosa...................................386
godesberské požadavky ..................387
Gollova škola...........................387
go thajský program .....................388
gotika .................................389
Gottwaldovský kraj .....................393
Graciánův dekret........................393
graduál ................................394
grangie ................................394
gregoriánský chorál ....................394
gregoriánský kalendář...................394
Grollova aféra .........................395
groš ...................................395
grošová měna ...........................395
gruntovní kniha.........................396
gubernium...............................397
guvernér Podkarpatské Rusi .............398
gymnázium ..............................399
10
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpm01362501
3 CZ-PrHAC
5 20171207171815.3
7 ta
8 160331s2015----xr ||||f||||||||||||cze||
20 ## $a 978-80-7286-268-9
40 ## $a ABB115 $b cze $e rda
41 0# $a cze
44 ## $a xr
72 #7 $a 030 $x Všeobecná příručková díla $2 Konspekt $9 12
245 00 $a Akademická encyklopedie českých dějin. $n Sv. 4, $p D - G (dadaismus gymnázium) / $c vědecký redaktor Jaroslav Pánek
264 #1 $a Praha : $b Historický ústav, $c 2015
300 ## $a 401 s.
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
490 1# $a Práce Historického ústavu AV ČR. Řada E - Encyclopaedica ; $v 5
653 0# $a dějiny české
655 #7 $a encyklopedie
659 $a xblc $x oborové slovníky
659 $a yba $x přehledná zpracování dějin českých zemí (chronologicky)
659 $a mm $x přehledná zpracování (tematicky)
700 1# $a Pánek, Jaroslav, $d 1947- $7 jk01091642 $4 edt $e Editor
774 1# $t Akademická encyklopedie českých dějin. [Sv. 1], A-C / $d Praha : Historický ústav, 2009 $z 978-80-7286-147-7
830 #0 $a Práce Historického ústavu AV ČR. Řada E - Encyclopaedica ; $v 4
910 ## $a ABB115
990 $a 6
990 $a 5
992 $a E 12612
994 $a 145914
997 $a VH
998 $a n
998 $b a
998 $c m
1001 $a BIB176621
1773 $9 2012
1964 $a xblc
1964 $a ybamm
1964 $a mmyba
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
Documents for download
Permanent link