Sršatý Prajz
Erich Šefčík (1945-2004). Sborník k nedožitým 65. narozeninám historika a archiváře
uspořádali Jiří Hanzal, Ondřej Šefčík

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exemplars Bound volumes
Loading exemplars
Document is currently in processing No exemplars Document has no bound volumes
Citation
Parts list / Reviewed document
All parts
Contents
                  Jitka BALATKOVÁ
Erichu Šefčíkovi na rozloučenou
Erich Šefčík zum Abschied
Ladislav DREZDOWICZ
Víc než vzpomínky na Ericha:
Fotografické výstavy na zámku v Kravařích
Więcej niz tylko wspomnienie:
Wystawky fotograficzne w zamku w Kramarzu
Marek SKUPIEŃ
Z dějin hlučínských cechů
Aus der Geschichte der Hultschiner Zünfte
Janusz SPYRA
Sprawa Wacława Pilutka. Przyczynek do dziejów sądownictwa książęcego w księstwie cieszyńskim w czasach piastowskich Případ Václava Pilutka. Příspěvek k dějinám knížecího soudnictví těšínského knížectví v piastovské době
Blažena PRZYBYLOVÁ
Věci veřejné v rukou Okresního národního výboru v Moravské
Ostravě (od 29. října 1918 do poloviny roku 1919)
Die öffentlichen Angelegenheiten in den Händen des Bezirksnationalkomitees in Mährisch Ostrau vom 29. Oktober 1918 bis zum 9. Oktober 1919
Joachim BAHLCKE
Česká a slovenská historiografie reformace a konfesijního věku
Od druhé světové války až do současnosti
Die tschechische und slowakische Geschichtsschreibung zu Reformation und konfessionellem Zeitalter. Vom Zweiten Weltkrieg bis zur Gegenwart
Radek FUKALA
Říšsky acht a náboženské nepokoje v Opavě v letech 1602-1608
The Imperial Interdict and Religious Unrests in Opava
between 1602 and 160g,
Pomocné vědy historické: faleristika, genealogie, heraldika. Muzeologie
Květoslav GROWKA
Písemné prameny faleristiky
Schriftliche Quellen der Phaleristik
Rafał PRINKE
Veronika Stiebarin, the wife of Michael Sendivogius
Veronika Stiebar, žena Michala Sendivoje
Tomas KREJČÍK
Obrana heraldiky?!
Verteidigung der Heraldik?!
Karel MÜLLER
Erb na portále zámku v Kravařích
 k osudům jedné heraldické památky
Das Wappen auf dem Portal des Schlosses in Krawarn
 zum Schicksal eines heraldischen Denkmals
Otakar KIRSCH
Netradiční cesta k dokumentaci regionu. Příběh muzea německých Jihomoravanů v Klentnici v letech 1923-1945 Ein nicht traditioneller Weg zur Dokumentation einer Region. Die Geschichte des Museums der deutschstämmigen Südmährer in Klentnitz in den Jahren 1923-1945
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpm01165612
3 CZ-PrHAC
5 20171207165240.5
7 ta
8 130330s2010----czea|||f||||||||||||xr|||
20 ## $a 978-80-7422-033-3
40 ## $a ABB115 $b cze
41 0# $a cze
44 ## $a xr
245 00 $a Sršatý Prajz : $b Erich Šefčík (1945-2004). Sborník k nedožitým 65. narozeninám historika a archiváře / $c uspořádali Jiří Hanzal, Ondřej Šefčík
260 ## $a Praha : $b Nakladatelství Lidové noviny, $c 2010
300 ## $a 255 s., il.
546 ## $a Résumé anglicky , německy
581 ## $a Rec.: <Kotlíková Martina,> <VVM> 63, <2011>, č. 2, s. 193-194;
581 ## $a zpr.: <-Š-n-,> <Genealogické a heraldické informace> 15 (30), 2010 [vyd. <2011>], s. 167-168.
590 $a DV; fr; KZ; objednáno listopad 2011
600 14 $a Šefčík, Erich, $d 1945-2004 $7 xx0016710
653 0# $a sborníky
653 0# $a historici
653 0# $a archiváři
653 0# $a jubilea životní
659 $a xad $x historici (jubilea, nekrology apod.)
659 $a xbjab $x české (československé) sborníky a kolektivní monografie
700 1# $a Hanzal, Jiří, $d 1945- $7 ola2003200966 $4 com
700 1# $a Šefčík, Ondřej, $d 1974- $7 mzk2005282599 $4 com
787 08 $i Recenze: $a Bolom-Kotari, Martina, $t Vlastivědný věstník moravský $d (2011), $g 63, č. 2 s. 193-194 $z 978-80-7422-033-3
787 08 $i Zpráva: $a -Š-n- $t Genealogické a heraldické informace $d (2010 [vyd. 2011]), $g 15 (30), s. 167-168 $z 978-80-7422-033-3
910 ## $a ABB115
990 $a 6
998 $a n
998 $b a
998 $c m
1001 $a BIB165612
1773 $9 2010.
1964 $a xbjab
1964 $a xad
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link