Pánek, Jaroslav, 1947-

Pánek, Jaroslav, 1947-


Narozen 23. 1. 1947 v Praze. Prof., PhDr., DrSc., dr.h.c., historik. Zabývá se dějinami raného novověku a vývojem raněnovověké společnosti, kultury a politických systémů. Překladatel ze slovinštiny a srbštiny.

Bibliografická poznámka: Zaměřuje se na české a středoevropské dějiny raného novověku, dějiny habsburská monarchie, dějiny stavovství a šlechty, dějiny kriminality, hrdelního soudnictví a marginálních vrstev, dějiny cestování, dějiny Slovinska, Balkánu a osmanské expanze, moderní historiografii raného novověku, proměny historického vědomí české společnosti, problémy evropské civilizace na přelomu 20. a 21. století a na současný vývoj humanitních oborů.

Jaroslav Pánek
Dokumenty ke stažení
Detail
Název pole Obsah pole
ID zaznamu jk01091642
Kontrolní číslo CZ-PrHAC
Datum zpracování 20171025001743.5
Pole pevné délky 980529|n|acnnnaabn n a|a
Zdroj katalogizace Jaroslav Kunc cze ABA001 ABA001 ABB115 ABA001 ABB115 ABA001
Speciální kódovaná data 1947
Osobní jméno Pánek, Jaroslav, 1947- jk01091642
Zdroj nalezených informací PNP-LA
Zdroj nalezených informací Pánek, Jaroslav - Dvořáková, Vlasta: Poslední Rožmberkové: velmoži české renesance, 1989 autoritní forma
Zdroj nalezených informací Lexikon českých historiků 2010, Ostrava 2012 úplné datum a místo narození, biografické údaje
Zdroj nalezených informací www(Historický ústav AV ČR), cit. 27. 3. 2015 biografické údaje
Zdroj nalezených informací www(Ústav českých dějin FF UK), cit. 27. 3. 2015 biografické údaje
Zdroj nalezených informací www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 30. 3. 2015
Biografická a historická poznámka Narozen 23. 1. 1947 v Praze. Prof., PhDr., DrSc., dr.h.c., historik. Zabývá se dějinami raného novověku a vývojem raněnovověké společnosti, kultury a politických systémů. Překladatel ze slovinštiny a srbštiny.
Elektronické umístění a přístup Jaroslav Pánek Jaroslav Pánek N
Údaje o zpracování im19980101
Údaje o zpracování no20150327 xjoch
Údaje o zpracování op20150330 anmu zdroj - další výskyty, biografická poznámka - doplnění, URL - nově
Údaje o zpracování no20150409 xjoch
Údaje o zpracování op20150410 anmu biografická poznámka - oprava
Poznámka (bibliogr.) Zaměřuje se na české a středoevropské dějiny raného novověku, dějiny habsburská monarchie, dějiny stavovství a šlechty, dějiny kriminality, hrdelního soudnictví a marginálních vrstev, dějiny cestování, dějiny Slovinska, Balkánu a osmanské expanze, moderní historiografii raného novověku, proměny historického vědomí české společnosti, problémy evropské civilizace na přelomu 20. a 21. století a na současný vývoj humanitních oborů.
Provenience CZ
Status definitivní
Katalogizátor Chmátal
ID hesla v MeSH 000027217
Pole pro Zupdate 20150410080459.0
MARC
Pole Ind Obsah pole
1 jk01091642
3 CZ-PrHAC
5 20171025001743.5
8 980529|n|acnnnaabn n a|a
40 ## $a Jaroslav Kunc $b cze $c ABA001 $d ABA001 $d ABB115 $d ABA001 $d ABB115 $d ABA001
46 $f 1947
100 1# $a Pánek, Jaroslav, $d 1947- $7 jk01091642
670 $a PNP-LA
670 $a Pánek, Jaroslav - Dvořáková, Vlasta: Poslední Rožmberkové: velmoži české renesance, 1989 $b autoritní forma
670 $a Lexikon českých historiků 2010, Ostrava 2012 $b úplné datum a místo narození, biografické údaje
670 $a www(Historický ústav AV ČR), cit. 27. 3. 2015 $b biografické údaje
670 $a www(Ústav českých dějin FF UK), cit. 27. 3. 2015 $b biografické údaje
670 $a www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 30. 3. 2015
678 0# $a Narozen 23. 1. 1947 v Praze. Prof., PhDr., DrSc., dr.h.c., historik. Zabývá se dějinami raného novověku a vývojem raněnovověké společnosti, kultury a politických systémů. Překladatel ze slovinštiny a srbštiny.
856 42 $u http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_P%C3%A1nek $y Jaroslav Pánek $4 N
906 $a im19980101
906 $a no20150327 $b xjoch
906 $a op20150330 $b anmu $c zdroj - další výskyty, biografická poznámka - doplnění, URL - nově
906 $a no20150409 $b xjoch
906 $a op20150410 $b anmu $c biografická poznámka - oprava
907 $a Zaměřuje se na české a středoevropské dějiny raného novověku, dějiny habsburská monarchie, dějiny stavovství a šlechty, dějiny kriminality, hrdelního soudnictví a marginálních vrstev, dějiny cestování, dějiny Slovinska, Balkánu a osmanské expanze, moderní historiografii raného novověku, proměny historického vědomí české společnosti, problémy evropské civilizace na přelomu 20. a 21. století a na současný vývoj humanitních oborů.
909 $a CZ
950 0# $a definitivní
997 $a JCH
998 $a 000027217
1500 $a 20150410080459.0
Permanentní odkaz