Archiv aktualit

2017

Konference „Město a jeho hradby“

Ve dnech 10. – 11. října 2017 se Clam-Gallasově paláci v Praze konala mezinárodní konference Město a jeho hradby. Markéta Marková zde představila poster Počátky měst a jejich hradeb.

Prezentace

Seminář „Po Reinhardu Heydrichovi“

Na semináři „Po Reinhardu Heydrichovi. Síla a střet nacismu a českého (československého) odboje a jejich transformace do „druhého života“, konaném dne 7. 6 . 2017 v Historickém ústavu Akademie věd, vystoupila Václava Horčáková s příspěvkem Český tisk v letech 1942-1945. Publikační strategie českých historiků v letech nesvobody.

Prezentace

Mezinárodní konference Ringhoffer 200

Ve dnech 24. 5. – 26. 5. se v zámku Štiřín uskutečnila mezinárodní konference Ringhoffer 200. Rodina – podnikání – politika. S příspěvkem Historická bibliografie o Ringhofferech vystoupila Václava Horčáková.

Prezentace

Digitalizační a databázové projekty v Historickém ústavu AV ČR

Pracovní seminář, v jehož rámci pracovníci Historického ústavu AV ČR seznámili zájemce s projekty, které se soustředí na digitalizaci pramenů a tvorbu databází. Seminář se konal 18. května od 9 hodin v Kongresovém sále Historického ústavu AV ČR.

Pozvánka
Anotace
Přihláška
Program

Studenti historie FF UK navštívili Historický ústav AV ČR

Dne 12. dubna 2017 navštívila Historický ústav AV ČR skupina studentů historie z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Ve studovně je uvítal zástupce ředitelky HÚ doc. Martin Holý. Přiblížil jim roli ústavu v síti veřejných výzkumných institucí v České republice, jeho strukturu i činnost. Dále je informoval o knižním fondu (více než 250 000 jednotek) a představil jim některé cenné exempláře. Zároveň referoval také o pozůstalosti Augusta Sedláčka i mapové sbírce HÚ. V další části byla studentům dr. Václavou Horčákovou prezentována činnost oddělení historické bibliografie a především pak její databáze, respektive portál poskytující údaje o historických bohemikálních pracích od roku 1895.

Účast v soutěži IT projekt roku

Projekt Bibliografie dějin Českých zemí se zúčastnil 14. ročníku soutěže IT projekt roku pořádané Českou asociací manažerů informačních technologií Cacio.

Bibliografie Jaroslava Pánka

U příležitosti významného životního jubilea historika Jaroslava Pánka byla vydána bibliografie jeho vědeckých prací.
Bibliografie ke stažení

Nárůst počtu návštěvníků naší databáze

Na porovnání počtu návštěvníků databáze Bibliografie dějin Českých zemí za měsíce listopad 2015 a 2016 je možné sledovat jeho zvýšení o ca 15%. Náš bibliografický tým je potěšen tím, že se tento nárůst týká z velké části i návštěvníků ze zahraničí (Evropa, USA, Rusko), jak je patrno ze srovnávací tabulky.


Příloha č. 1 Nárůst počtu návštěvníků bibliografické databáze v listopadu 2016 ve srovnání se stejným obdobím roku 2015

Příloha 2. Nárůst počtu návštěv databáze podle států v listopadu 2016 ve srovnání s r. 2015

PF 2017

Příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší v novém roce přeje všem svým uživatelům Oddělení historické bibliografie

Aktuality podle roků

2017
2016
2015
2014
2013