Archiv aktualit

2017

Nárůst počtu návštěvníků naší databáze

Na porovnání počtu návštěvníků databáze Bibliografie dějin Českých zemí za měsíce listopad 2015 a 2016 je možné sledovat jeho zvýšení o ca 15%. Náš bibliografický tým je potěšen tím, že se tento nárůst týká z velké části i návštěvníků ze zahraničí (Evropa, USA, Rusko), jak je patrno ze srovnávací tabulky.


Příloha č. 1 Nárůst počtu návštěvníků bibliografické databáze v listopadu 2016 ve srovnání se stejným obdobím roku 2015

Příloha 2. Nárůst počtu návštěv databáze podle států v listopadu 2016 ve srovnání s r. 2015

PF 2017

Příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší v novém roce přeje všem svým uživatelům Oddělení historické bibliografie

Aktuality podle roků

2017
2016
2015
2014
2013